Tytułową akcję przeznaczoną dla dzieci i młodzieży zorganizowało Nadleśnictwo Bielsko oraz Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa czechowickiego Urzędu Miejskiego we współpracy z Centrum Edukacji Ekologicznej.

W środę 19 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach zawitali wraz ze swoimi nauczycielami do Centrum Edukacji Ekologicznej. Tu właśnie z terenu Górnego Lasu przeniesiono akcję „Sadzimy las”, której przeprowadzenie zgodnie z jej pierwotnymi założeniami uniemożliwiły trudne warunki pogodowe.

Nie znaczy to jednak, że młode osoby nie spędziły czasu w sposób pożyteczny. W ramach warsztatów mieli okazję zapoznać się z pracą leśnika, zasadami prowadzenia gospodarki leśnej, w tym sadzenia drzew i hodowli lasu. Po przeprowadzeniu instruktażu młodzież posadziła nawet sadzonki buka zwyczajnego na terenie CEE. Ponadto, uczniowie mogli poznać walory przyrodnicze gminy zwiedzając użytek ekologiczny „Czechowicką Dolinę Jaskrów” oraz jeden z najokazalszych pomników przyrody w tym rejonie – dęba szypułkowego o nazwie „Bartek” i imponującym obwodzie pnia wynoszącym ponad 5 metrów.

W spotkaniu z młodzieżą wzięli udział m.in. nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsko Michał Sztandera, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Michał Polok, naczelnik Centrum Edukacji Ekologicznej Paweł Mizera, leśniczy leśnictwa Grodziec Grzegorz Mruczek oraz specjalista ds. edukacji w Nadleśnictwie Bielsko Irena Polok. Partnerem wydarzenia było Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. (RED)