Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza konkurs Samorząd Pro Familia 2021. – Chcemy doceniać prorodzinne działania prowadzone przez władze lokalne i inspirować do podejmowania oddolnych inicjatyw na rzecz rodziny – wyjaśnia wiceminister Stanisław Szwed.

Jak mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości, w ostatnich latach Polska znalazła się w gronie europejskich liderów skutecznej polityki rodzinnej, m.in. dzięki niebagatelnym nakładom finansowym, wynoszącym ponad 4 proc. PKB. Było to możliwe w dużej mierze dzięki współpracy z samorządami. – To właśnie w gminach zapadają decyzje o budowie żłobków, które wspieramy programem Maluch+, tam powstają Domy i Kluby Seniora. Dzięki konkursowi „Po Pierwsze Rodzina!”, finansującemu inicjatywy oddolne organizacji pozarządowych, docieramy z pomocą do małych społeczności oraz grup o indywidualnych potrzebach – wyjaśnia. Dlatego Marlena Maląg, minister Rodziny i Polityki Społecznej, ogłosiła konkurs, który z jednej strony docenia działania samorządów, z drugiej wypromuje ich pomysły na tworzenie optymalnych warunków do funkcjonowania rodzin.

Zgłoszenia do konkursu Samorząd Pro Familia można nadsyłać do 31 marca. Oceniane będą te samorządy, które tworzą sprzyjające warunki dla rodzin, podejmują takie działania w zakresie polityki prorodzinnej, które przynoszą efekty w postaci poprawy warunków funkcjonowania rodzin i mogą być przykładem „dobrych praktyk”.

Do ogłoszenia dołączono szczegółową ankietę na temat prowadzonej działalności prorodzinnej w samorządzie. W ankiecie samorządy odpowiadają na pytania dotyczące m.in. nakładów budżetowych na politykę rodzinną, korzystania z rządowych programów skierowanych do rodzin, przyznawanych we własnym zakresie uprawnień czy stypendiów. Mogą także opisać inne udogodnienia dla rodzin z trojgiem lub większą liczbą dzieci. Warto zaprezentować przyjętą długofalową strategię i wskazać kolejne punkty jej realizacji na poziomie samorządu.

Zgłoszenia będą przyjmowane w kategoriach gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej, miejskiej 20 tys. mieszkańców, od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców oraz gmina miejskich powyżej 100 tys. mieszkańców. Lista samorządów nominowanych do otrzymania nagrody zostanie ogłoszona na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 7 maja 2021 r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom nastąpi około 15 maja, a więc Międzynarodowego Dnia Rodziny. (R)