Gmina Kozy czyni starania, aby pozyskać środki zewnętrzne na zwiększenie atrakcyjności ścieżek u podnóża Hrobaczej Łąki.

Wójt Jacek Kaliński wyjaśnia, że Hrobacza Łąka stała się miejscem popularnym wśród samych mieszkańców, ale i turystów. – Obserwujemy, że przybywają tu chętnie, aby spędzić przyjemnie czas z dala od zgiełku. W szczególności doceniają naturalne bogactwo krajobrazowe tego górskiego obszaru, a dodatkowo możliwość aktywności w tak sprzyjającym klimacie – mówi wójt gminy.

Jak dodaje, również to powszechne zainteresowanie sprawia, że gmina zamierza zadbać o podtrzymanie atrakcyjnego charakteru Hrobaczej Łąki wraz z jednoczesnym zachowaniem jej przyrodniczych walorów. Stąd pomysł, aby jeszcze lepiej wyeksponować ścieżki, służące dla ruchu pieszego i rowerowego, a prowadzące z Kóz w kierunku Bielska-Białej. – To kilkukilometrowa, przyjemna i widokowa trasa, która z naszej gminy prowadzi choćby do amfiteatru w Lipniku. Chcemy, aby jej dotychczasowemu przebiegowi towarzyszyły pomysłowo zagospodarowane akcenty edukacyjne – zauważa Jacek Kaliński.

Wstępna koncepcja przewiduje montaż tablic informujących o geologicznych i przyrodniczych właściwościach masywu, oznakowanie ścieżek, stworzenie przystanków wypoczynkowych oraz poprawę funkcjonalności punktu widokowego włącznie z zaopatrzeniem w ławeczkę. – Realizacja, także ostateczny zakres prac, zależne będą od faktycznie pozyskanych środków zewnętrznych. Jesteśmy w każdym razie po stosownych uzgodnieniach z Nadleśnictwem Bielsko, aby działania, które w żaden sposób nie naruszą naturalnego środowiska przeprowadzić już tego lata – zauważa wójt Kaliński. (MA)