W przyszłym roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy 80 mln zł na program „Senior Plus”, który realizują na swoim terenie samorządy.
Stanisław Szwed, wiceminister w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zachęca samorządy do korzystania z programu. – Program udziela wsparcia tym gminom, które organizują aktywizację społeczną swoich najstarszych mieszkańców. Dziś wiele osób w wieku senioralnym chce uczestniczyć w życiu swoich lokalnych społeczności, a Dzienne Domy oraz Kluby „Senior Plus” stwarzają dla tej grupy świetną ku temu okazję – wyjaśnia.
Ministerstwo program skierowało do jednostek samorządu, w naszym regionie realizują go przede wszystkim gminy.
„Senior Plus” ma za zadanie zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych, w tym celu z wykorzystaniem przewidzianych dotacji można zakładać Dzienne Domy oraz Kluby „Senior Plus”. W pierwszym przypadku dofinansowanie może wynieść maksymalnie 300 tys. zł. Z kolei na utworzenie klubów można dostać 150 tys. zł. W ten sposób sfinansowane może być nawet 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania. Co ważne, jednostki samorządu terytorialnego mogą też złożyć ofertę wspólną.
Jak podkreśla wiceminister Stanisław Szwed, dofinansowana może być również bieżąca działalność istniejących już placówek. Do końca roku ma powstać łącznie 300 takich miejsc, w wielu miejscach, np. Bielsku-Białej, Wilamowicach, Czechowicach-Dziedzicach czy Wiśle takie placówki powstały wcześniej i w tym roku otrzymały środki na funkcjonowanie. Tak będzie też w 2020 r., gdzie dofinansowanie sięgnie 40 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania. Na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior Plus” można uzyskać kwotę do 300 zł wsparcia, zaś w Klubie – do 200 zł.
Dokumenty samorządy mogą składać do 7 stycznia 2020 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie senior.gov.pl. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 28 lutego.

(RED)