Tytuł „Poznajmy się” nosiła pierwsza sesja Sejmiku Uczniowskiego Gminy Wilamowice w roku szkolnym 2020/2021, jaką zorganizowano 29 września w Szkole Podstawowej w Dankowicach.

W sesji aktywnie uczestniczyli delegaci szkół podstawowych z całej gminy, którzy zostali wybrani przez uczniów w wyborach samorządowych. Wraz z delegatami na obrady Sejmiku Uczniowskiego przybyli opiekunowie-nauczyciele, również wybrani przez dzieci i młodzież. W obradach wzięła udział Dorota Foltan, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dankowicach, a gościem sesji był burmistrz Wilamowic Marian Trela.

Burmistrz pogratulował młodym delegatom wyboru, dokonanego przez ich kolegów. Podkreślił również rolę Sejmiku Uczniowskiego w relacjach młodzieży z władzami gminy. Zaznaczył, iż każdy mieszkaniec powinien mieć świadomość tego, co się wokół niego dzieje, kto jego miejscowością i gminą zarządza, angażować się i odpowiadać za swoje otoczenie. Życzył wszystkim uczestnikom sejmiku owocnej pracy w czasie obrad.

W kolejnej części sesji przedstawiono cel działalności Sejmiku Uczniowskiego Gminy Wilamowice, logo sejmiku, a także informacje organizacyjne. Uczestnicy ustalili też plan działalności w roku szkolnym 2020/2021. Wybrano ponadto Zarządu Sejmiku. (R)