Dobiegł końca XVI Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Człowiek a środowisko”, który zaangażował liczne grono uczniów ze szkół zlokalizowanych w powiecie bielskim.
Na konkurs organizowany co roku przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej wpłynęło tym razem aż ponad 550 prac. Wiele z nich zadziwiło oceniających estetyką i pomysłowością wykonania, jednocześnie umiejętnie nawiązując do tematyki. Prace fotograficzne zaskoczyły refleksyjnością i profesjonalizmem, zaś dzieła plastyczne cechowało stosowanie różnych technik i bardzo osobisty stosunek do przyrody oraz zagadnienia segregacji odpadów. Z kolei zgłoszone prace literackie przybrały oryginalne formy wierszy, ballad, fraszek, a nawet poematów. Jury nagrodziło dodatkowo poza ustalonymi wcześniej kategoriami bryły przestrzenne, przygotowane przez część uczestników konkursu.
Najwyższe miejsca w konkursie zdobyli: Tomasz Kubica z Zespołu Szkół w Wilamowicach, Liliana Witkowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kozach, Julia Placuch z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie, Dagmara Piwko ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach, Konrad Twardzik z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach oraz Weronika Moczek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie. Wyróżniono także podopiecznych placówek z Rudzicy, Jaworza, Czańca, Kaniowa, Porąbki, Iłownicy, Wieszcząt i Wilkowic oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzicy i Zespół Szkół w Wilamowicach za najliczniejszy udział swoich uczniów w konkursie. Młodym ekologom, wręczając dyplomy i nagrody, gratulowali m.in. starosta bielski Andrzej Płonka, wicestarosta Grzegorz Szetyński i członek Zarządu Powiatu Dorota Nikiel.

(AM)