Artykuł promocyjny. Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Rekord” w Bielsku-Białej, składająca się z podstawówki, gimnazjum i liceum, rozpoczęła nabór pod kątem roku szkolnego 2016/2017. Ostatnie lata pokazały, że placówka jest doskonałym miejscem do wszechstronnego rozwoju.

Pierwszy semestr nauki w obecnym roku szkolnym dobiegł już końca. Niebawem część uczniów stanie przed ważnym wyborem nowej placówki. Atrakcyjną ofertę dla wielu roczników przygotowała bielska Szkoła Mistrzostwa Sportowego, dla której organem prowadzącym jest Beskidzkie Towarzystwo Sportowe „Rekord”. – Staramy się przede wszystkim o to, aby w jak najlepszy sposób pogodzić naukę ze sportem. Do rozwoju uczniów, będących naszymi podopiecznymi, podchodzimy więc kompleksowo – mówi właściciel szkoły Janusz Szymura.
W roku szkolnym 2016/2017, podobnie jak i w obecnym, szkoła przy ul. Startowej w Cygańskim Lesie prowadzić będzie edukację wraz ze szkoleniem sportowym w dziewięciu rocznikach – od czwartej klasy „podstawówki”, przez gimnazjum, aż po wszystkie klasy liceum ogólnokształcącego. Realizowany program nauczania jest tu identyczny, jak w placówkach publicznych, uczniowie kończą poszczególne stopnie edukacji ogólnopolskimi egzaminami gimnazjalnymi i maturami. – Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszyscy nasi uczniowie będą zawodowo uprawiać sport. Dlatego tak ważne jest, by zdobyli odpowiednie wykształcenie – uważa Szymura.
Elementem wyróżniającym dla SMS Rekord jest 16 godzin zajęć sportowych w tygodniu. – Piłka nożna i futsal to dyscypliny wiodące, co ma bezpośredni związek ze współpracą z klubem BTS Rekord, który od lat odnosi wiele sukcesów w kategoriach młodzieżowych. Ale nie zapominamy o innych sportach, gwarantując dzięki temu wszechstronny rozwój uczniów – przedstawia właściciel placówki i prezes wspomnianego klubu, dodając, iż podopieczni szkoły objęci są również pełną opieką zdrowotną.
Od października 2012 r. szkoła funkcjonuje w warunkach w pełni komfortowych. Wszystkie zajęcia odbywają się w nowoczesnym kompleksie przy ul. Startowej. Uczniowie korzystają z doskonale wyposażonych multimedialnych sal lekcyjnych i wysokiej jakości obiektów sportowych. Część podopiecznych bielskiej szkoły zakwaterowana jest w internacie, prowadzonym przez dyrektor Krystynę Kocoł i należącym do BTS Rekord.
Niewątpliwym atutem SMS Rekord jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna, z doświadczonymi nauczycielami, zatrudnionymi etatowo w placówce. Obowiązki dyrektora szkoły pełni Bożena Rogolińska. Do poszczególnych roczników przypisani są również trenerzy, pełniący zarazem rolę współwychowawców z racji częstego kontaktu ze szkolną młodzieżą. Szkoła ściśle współpracuje z wieloma klubami sportowymi w regionie, dla swoich absolwentów zapewnia preferencję w przypadku chęci kontynuowania edukacji na studiach w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie, korzystającej z budynku SMS w trakcie weekendów.

Marcin Nikiel


 

Z prestiżowym certyfikatem


Rekord pilkarze INTSzkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego „Rekord” może poszczycić się certyfikatem „Wiarygodna Szkoła”. Program ten powstał w odpowiedzi na rosnącą potrzebę promowania wiarygodnego i solidnego wizerunku polskich szkół, które reprezentują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo swoim uczniom. – Nasza placówka została zweryfikowana pod wieloma względami i jej docenienie jest bardzo wartościowe – mówi Janusz Szymura. – Pierwsze lata edukacji w naszej szkole mają na celu ujawnienie i rozwijanie predyspozycji oraz uzdolnień uczniów. Oceniamy na bieżąco ich postępy, prowadzimy punktacje, które uwzględniają osiągnięcia w nauce, sporcie, ale także zachowanie nawet po godzinach edukacyjnych – tłumaczy fundator SMS Rekord w Bielsku-Białej.