W trosce o bezpieczeństwo swoich podopiecznych na terenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego Sportów Zimowych Szczyrk z siedzibą w Buczkowicach w ostatnich tygodniach mijającego roku szkolnego zamontowany został monitoring.
Od kilku tygodni bezpieczeństwo uczniów klas gimnazjalnych i licealnych, przebywających w szkole oraz w tutejszym internacie, znajduje się pod szczególnym nadzorem. Szkoła Mistrzostwa Sportowego Sportów Zimowych Szczyrk w Buczkowicach wyposażona została w system nowoczesnych kamer monitoringu. W oparciu o własne środki finansowe szkoły zamontowano ich łącznie 18. Dzięki temu, w systemie całodobowym nagrywane jest to, co dzieje się na szkolnych korytarzach, w internacie, czy najbliższym otoczeniu placówki ? przejściu pomiędzy jej budynkami, na parkingu i boisku sportowym. ? To działanie przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie naszych podopiecznych. Dbamy jednak także o to, aby pod odpowiednim nadzorem był sprzęt szkolny, czy nasze środki transportu ? wyjaśnia Jarosław Konior, dyrektor SMS Szczyrk w Buczkowicach.
Przedsięwzięcia w zakresie bezpieczeństwa nie są w tej placówce nowością. Cyklicznie odbywają się tu spotkania z przedstawicielami policji i straży granicznej, które mają formę pogadanek o zagrożeniach czyhających na młodych ludzi, przebywających często z dala od swoich domów. Szkoła sportów zimowych współpracuje ponadto ze strażą pożarną, organizując coroczne próbne alarmy przeciwpożarowe.
Aktywność szkoły daje się zauważyć również poprzez realizację programów edukacyjnych, takich jak ?Spójrz inaczej?, czy ?Znajdź właściwe rozwiązanie?. Co roku organizowany jest tu Szkolny Dzień Profilaktyki. Obecnie trwają działania w ramach unijnego projektu ?Aktywnie po wiedzę w SMS Szczyrk?, uczniowie biorą udział w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o historii skoków narciarskich, którego szkoła jest współorganizatorem.