Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej od 26 do 28 czerwca uczestniczyli w Pradze w kolejnym spotkaniu projektu „Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego w warunkach zmian środowiskowych” – ProteCHt2save.
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, realizując projekt ochrony dziedzictwa kulturowego przed zmianami środowiskowymi, delegował pracowników do wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji oraz w V Spotkaniu Projektowym i Komitecie Sterującym. Pozostałymi partnerami projektu ProteCHt2save są Instytut Nauk o Atmosferze i Klimacie – Krajowa Rada ds. Badań Naukowych we Włoszech, Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Czeskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Kształcenia Ustawicznego Krems Dunaj Uniwersytet  w Krems w Austrii, Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej, Gmina Ferrara we Włoszech, Dzielnica Praga Troja, Województwo Baranja na Węgrzech, Miasto Kastela w Chorwacji, a także Gmina Kocevje w Słowenii.
Celem projektu jest przygotowanie i wdrożenie planów ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego przed nagłymi zdarzeniami meteorologicznymi. Opracowanie planów opiera się na zgromadzeniu przykładów dobrych praktyk, przejętych w różnych krajach Europy. Głównym tematem spotkania w Pradze było mapowanie ekspozycji dziedzictwa kulturowego na ekstremalne zdarzenia pogodowe, jak powodzie, intensywne opady deszczu i pożary z powodu suszy, także określenie istniejących strategii przygotowawczych oraz planów ewakuacyjnych na wypadek sytuacji kryzysowych czy omówienie ćwiczeń, mających na celu sprawdzenie skuteczności tych strategii i planów.
Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ProteCHt2save.html/.

(SP)