Noworoczne spotkanie ludzi kultury z powiatu bielskiego jak zwykle było okazją do nagrodzenia najbardziej zasłużonych twórców.
Ministerialny medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” otrzymał mieszkający w Rudzicy Juliusz Wątroba, poeta, pisarz i satyryk, z kolei Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” odebrała Halina Kubisz-Muła, twórczyni młodzieżowego teatru w Kozach, a także Krzysztof Przemyk, organista, dyrygent, nauczyciel, instruktor i animator wielu koncertów. Starosta bielski Andrzej Płonka wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Bielskiego Janem Borowskim nagrodzili z kolei m.in. Regionalny Ośrodek Kultury, rzeźbiarza Józefa Szypułę, Barbarę Magierę-Sadlik z zespołu regionalnego „Rybarzowice”, Justynę Majerską, prezes Stowarzyszenia na rzecz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Miasta Wilamowice „Wilamowianie”, Marię Hareńczyk, dyrektor Biblioteki Publicznej w Jasienicy, Helenę Formas, bibliotekarkę z Hecznarowic, Ryszarda Grajka, czechowickiego poetę i organizatora Festiwalu Poezji Słowiańskiej, poetkę Zofię Ciapałę, Małgorzatę Penkalę, prowadzącą chór „Cantate” w Jaworzu, Tomasza Kineckiego z Kóz, twórcę projektu „Walimy w kocioł”, a także Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy.
O oprawę muzyczną spotkania, które miało miejsce w Sali Sesyjnej bielskiego Starostwa, zadbała kapela góralska „Młody Ondraszek” ze Szczyrku pod kierownictwem Doroty Laszczak, natomiast scenografię stanowiła wystawa prac twórców ludowych z powiatu bielskiego: Stanisława Kwaśnego, Rozalii i Józefa Szypułów, Marii i Czesława Kubików. (JJ)