Emerytowani nauczyciele z gminy Wilamowice spotkali się podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Spotkanie emerytowanych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oświaty gminy Wilamowice zorganizowano w przeddzień święta w środę 13 października. Zasłużonym nauczycielom towarzyszyli m.in. burmistrz Wilamowic Marian Trela, przewodnicząca Rady Miejskiej Stanisława Kudłacik, wicedyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach dr Jolanta Danek, prezes Klubu „Belfer” Maria Berezowska, organizatorka spotkania, a także współorganizatorzy, czyli dyrekcje placówek oświatowych gminy Wilamowice. Zaproszono również emerytów z zaprzyjaźnionego Klubu „Belferek” Gminy Brzeszcze z prezes Grażyną Stolarczyk.

Burmistrz Marian Trela i przewodnicząca Stanisława Kudłacik złożyli wszystkim zebranym podziękowania za ich pracę, którą wkładali w rozwój młodych mieszkańców gminy oraz życzenia dobrego zdrowia. Oprócz życzeń oraz poczęstunku dla seniorów uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Starej Wsi przygotowali również program artystyczny, uświetnili spotkanie występem chóru i kabaretu.

Na zakończenie uroczystości wicedyrektor MGOK dr Jolanta Danek, założycielka, choreograf i menedżer Zespołu Regionalnego Pieśni i Tańca „Cepelia Fil – Wilamowice” każdemu uczestnikowi spotkania wręczyła niedawno wydaną książkę swojego autorstwa „Z Wilamowskim folklorem przez Europę” wraz z autografem autora. (R)