Światowy Dzień Ziemi był ponownie okolicznością do przeprowadzenia różnych akcji o proekologicznym znaczeniu. Te zorganizowane w Kozach niosły ze sobą przesłanie niezmiennie aktualne.

Stowarzyszenie „Staw Kamieniołom” wspólnie z Młodzieżową Radą Gminy zaprosili lokalną społeczność do sprzątania kamieniołomu i jego okolic. Uczestnicy z uśmiechem na ustach przemierzali tutejsze stoki i ścieżki, by pozbierać zalegające odpady. Znaczna część mieszkańców udała się z kolei do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie oddawali surowce wtórne, a w zamian odbierali sadzonki drzew iglastych. O skali zainteresowania niech świadczy sam fakt rozdania aż 240 sztuk sadzonek. To o tyle ważne, że w długofalowej perspektywie nowe drzewa oznaczają również czyste powietrze, przyjazne środowisko dla zwierząt oraz ochronę przed hałasem.

– Naszym celem jest tak naprawdę przekonywanie do codziennego nawyku dbałości o środowisko. A te mogą być całkiem proste: segregowanie śmieci, zakupy z własną torbą wielorazowego użytku, dawanie drugiego życia używanym przedmiotom, rower zamiast samochodu, oszczędność energii i wody czy butelki z filtrem zamiast wody w jednorazowych butelkach – wyjaśniają organizatorzy aktywności w Kozach. (M)