Już jest gotowy projekt „Strategii Rozwoju Powiatu Bielskiego 2021+”, przygotowywany od zeszłego roku. Teraz czas na konsultacje wśród mieszkańców, które potrwają do 5 maja.

Dokument opracowali pracownicy Starostwa Powiatowego wraz z wybraną firmą zewnętrzną, prace rozpoczęto jeszcze w tamtym roku. Wyznacza on kierunki rozwoju powiatu bielskiego na kolejne lata. Obecnie rozpoczął się następny etap procedury przyjęcia Strategii, a więc konsultacje społeczne. Do udziału w nich zaproszeni są mieszkańcy, lokalne samorządy, a także organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy.

Ze względu na pandemię zapoznanie się z dokumentem i wniesienie uwag odbywać się będzie głównie przez Internet. Dokument pojawił się na stronie internetowej powiatu w zakładce: obsługa mieszkańców – konsultacje społeczne. Umieszczono tam także formularz zgłaszania uwag w wersji edytowalnej, a także interaktywnej, która umożliwi bezpośrednie przesłanie uwag do treści dokumentu.

Projekt strategii liczy ponad 180 stron, został jednak poręcznie i czytelnie podzielony na osobne działy. Dzięki temu każdy zainteresowany planami rozwoju powiatu może zapoznać się z tą dziedziną funkcjonowania samorządu powiatowego, która szczególnie leży mu na sercu. Formularz został tak przygotowany, aby można obszernie przekazać swoje zastrzeżenia z uzasadnieniem, a także ewentualne propozycje zmian.

Jak podkreślają pracownicy Biura Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich bielskiego starostwa, projekt Strategii jest spójny z dokumentami wyższego rzędu, np. ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”, uwzględnia również kierunki rozwoju określone w Polityce Spójności UE na lata 2021-2027 i inne dokumenty programowe, takie jak Krajowy Plan Odbudowy, czy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Dzięki temu Powiatowi Bielskiemu łatwiej będzie w przyszłości pozyskiwać fundusze z różnych źródeł.

Strategia rozwoju powiatu powstała m.in. na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców i uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których starostwo jest organem prowadzącym, oraz w trakcie warsztatów z kierownictwem urzędu – naczelnikami i kierownikami poszczególnych wydziałów. Poprzedni dokument obowiązywał do końca ub.roku.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną konsultacje społeczne odbędą się tylko w formie elektronicznej. Potrwają do 5 maja. (MF)

 

Andrzej Płonka,

starosta bielski:

Projekt liczy wprawdzie ponad 180 stron, ale nie należy się zrażać, bo dokument obejmuje całość zagadnień dotyczących naszego regionu. Nam zależy, aby mieszkańcy, organizacje społeczne oraz miejscowe instytucje wypowiedziały się w tych kwestiach, które je najbardziej interesują i na które mamy jako społeczność naszego regionu wpływ.

Szczególnie namawiam do zgłaszania uwag w sprawach tych obszarów życia, które bezpośrednio nas dotykają, a więc przede wszystkim komunikacji i transportu, edukacji, kultury, gospodarki czy turystyki. Pracowaliśmy przez ostatnie miesiące bardzo intensywnie nad tymi zagadnieniami, tym bardziej więc liczymy na podpowiedzi, uwagi i propozycje. Z pewnością nie wszystko będzie możliwe do zrealizowania, ale umożliwi wszystkim poznanie kierunków, w których nasz region chce się rozwijać.