Ponad 20 zespołów Kół Gospodyń Wiejskich, głównie z województwa śląskiego, ale także części Małopolski, zaproszonych zostało do udziału w szczególnym wydarzeniu. Kolejną edycję przeglądu kolędniczego zaplanowano w Kozach na niedzielę 25 stycznia przyszłego roku.

Przedsięwzięciu, które w odniesieniu do tegorocznych świąt odbędzie się w koziańskim Pałacu Czeczów oraz Domu Kultury, towarzyszy kilka nadrzędnych założeń. To przede wszystkim prezentacja, zachowanie oraz ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi, poprzez zaprezentowanie tradycyjnych pieśni, strojów, zwyczajów, a także innego dorobku kulturowego Kół Gospodyń Wiejskich. Pomysłodawcom zależy również na promocji obszarów wiejskich i ich bogactwa kulturowego, integracji społeczności wiejskiej oraz przypomnieniu świątecznych zwyczajów.

Podczas VI Przeglądu Zespołów Kolędniczych Kół Gospodyń Wiejskich Podbeskidzia Kozy 2015 uczestnicy zaprezentują piękne regionalne stroje, gwarę, zwyczaje. Zespoły przedstawią kolędy, pastorałki oraz scenki jasełkowe. Część wykonywanych kolęd i pastorałek to niepowtarzalne autorskie utwory. Samych osób występujących zawita do Kóz około 300, co roku natomiast wspólne kolędowanie znajduje swoje stałe grono zainteresowanych.

Imprezę w Kozach zaplanowano na niedzielę 25 stycznia 2015 roku, w godzinach od 10:00 do 17:00. Organizatorami wydarzenia są: Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej, Dom Kultury w Kozach, Powiat Bielski, Agencja Rynku Rolnego oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.