Miniony rok był czasem szeroko zakrojonych prac w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”. O ich postępie, zmierzającym finalnie do uzyskania wymiernego efektu ekologicznego, mówi wójt Janusz Zemanek.

 

Redakcja: 2020 rok mimo pandemii był w gminie Wilkowice pod względem inwestycyjnym bardzo intensywny. Dotyczy to zwłaszcza projektu związanego z budową sieci kanalizacyjnej.

Janusz Zemanek: Najbardziej cieszy mnie to, że pod wieloma względami ten trudny rok zamykamy w optymistycznych nastrojach. Nie byłoby to możliwe bez sprawnej realizacji tak ogromnego zadania. Udało się doprowadzić do sytuacji, w której znacznie wyprzedzamy przyjęty harmonogram, a prace montażowe na etapach I i III dobiegły końca. Dodatkowo na sfinalizowanych etapach drogi zostały już odtworzone w całości, a na większości odcinków ponadplanowo wykonano również pobocza. To ważne, podkreślają to zresztą na każdym kroku nasi mieszkańcy.

W związku z kończącymi się procedurami odbiorowymi na etapach I i III przygotowujemy informację dla właścicieli domów o możliwości podłączania się do sieci kanalizacji. W najbliższym czasie mieszkańcy ponad 500 budynków, głównie w Mesznej i Wilkowicach, będą mogli takie przyłączenia dokonać. Z krajobrazu naszej Gminy zniknęło też już kilka magazynów z zalegającymi rurami, kręgami i kruszywami, a place po nich zostały uprzątnięte.

Zdaję sobie oczywiście sprawę, że zwłaszcza w okresach wiosennym i jesiennym prace spowodowały odczuwalne uciążliwości, natomiast w Nowy Rok wkraczamy z terenem już w znacznym stopniu uporządkowanym.

Red.: Co w toku tak dużej, wielomilionowej przecież inwestycji okazało się najtrudniejsze?

J.Z.: Jednym z największych problemów był niewątpliwie brak przejezdności dróg oraz ich zły stan techniczny w trakcie prowadzenia prac. Nasze drogi charakteryzują się tym, że są wąskie i ze względu na górzysty charakter terenu stanowią często jedyną możliwość dojazdu do budynków. Nie dotyczy to tylko ruchu samochodowego, ale i pieszego. Pamiętamy dzieci, które na przystankach przed wejściem do autobusu czyściły zabłocone buty, pamiętamy białe sukienki dzieci komunijnych ubrudzone błotem. Na całe szczęście te problemy są już za nami, a najbardziej negatywne odczucia powoli zacierają się w pamięci.

Mieszkańcom chciałbym przy tej okazji podziękować za wyrozumiałość i cierpliwość oraz przeprosić za to, że czasami było naprawę ciężko. Zapewniam jednak, że dokładaliśmy jako Gmina wszelkich starań, aby uciążliwości były jak najmniejsze. Prace ziemne, prowadzone w dodatku na tak ogromną skalę, musiały jednak wiązać się z niedogodnościami.

 

Red.: Jesienią udało się doprowadzić również do rozszerzenia projektu.

J.Z.: Za niewątpliwe osiągnięcie należy traktować rozszerzenie zakresu prac o „Zadanie 13”, w ramach którego zostaną przyłączone kolejne 43 budynki. Łączna długość dodatkowej sieci wyniesie w tym przypadku 2463 metry. Dotyczy to ul. Krętej i Karpackiej w Bystrej oraz ul. Jesionowej, Górskiej i Pszennej w Wilkowicach. Realizacja przewidziana została na przyszły rok, finansowana będzie w ramach środków pozyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W trakcie inwestycji udało się ponadto wykonać sięgacze do nowo powstałych 49 budynków oraz dodatkowo 19 budynków na parcelach, które nie były ujęte wcześniej w projekcie.

 

Red.: Na jakim etapie projekt obecnie się znajduje?

J.Z.: Poziom zaawansowania projektu określamy na około 94 procent. Wykonane zostało 74,8 kilometra sieci z planowanych 79,4 km i to w okresie nieco ponad dwuletnim. Oznacza to, że średnio miesięcznie sieć powiększała się o ok. 3 km. Oceniając zupełnie obiektywnie, to naprawdę duża sprawa i nieprawdopodobny sukces, na którym skorzystają w największym stopniu sami mieszkańcy.

 

Red.: Na przestrzeni realizowania inwestycji sporo mówi się o tzw. efekcie ekologicznym. Dlaczego to kwestia tak istotna?

J.Z.: Mamy ogromną nadzieję, że projekt zakończy się wielkim sukcesem, którego – jak już wspomniałem – jesteśmy coraz bliżej. Efekt ekologiczny, rozumiany w tym przypadku jako wykonane przez poszczególnych właścicieli nieruchomości podłączenia do sieci zbiorczej, to aspekt kluczowy, aby właściwie rozliczyć projekt dofinansowany ze środków unijnych. Patrzymy w najbliższy rok z optymizmem i nadzieją na przyłączenie ponad tysiąca budynków do sieci. Stopień skanalizowania całej gminy na koniec realizacji projektu przekroczy 95 procent, co w mojej opinii stanowi nie lada wyczyn.

Wyznaczamy sobie jednocześnie kolejne nowe cele, w tym także te związane z ekologią i środowiskiem, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza. Stąd ambitne założenie wymiany kotłów węglowych na gazowe, co ma związek z tzw. uchwałą antysmogową, która zakazuje użytkowania „kopciuchów” po 1 stycznia 2022 roku.

Wszystkim mieszkańcom naszej Gminy życzę, aby te nadchodzące wyjątkowe Święta Bożego Narodzenia przebiegły spokojnie i w dobrym zdrowiu. Życzę również, aby w tej wyjątkowości i ciszy tegorocznych Świąt, odnaleźć coś szczególnego. Coś, co w zgiełku i pośpiechu zawsze umyka. Aby ta cząstka pozostała z nami na dłużej, dając siłę na kolejny rok.

Rozmawiał: Marcin Nikiel

 

 

Skala robi wrażenie

Znaczące ilości wybudowanej sieci, z dofinansowaniem ze środków unijnych, uzyskane zostały na finiszu tego roku wraz z zakończeniem etapów I i III projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji”.

Dokładnie 33669 mb sieci kanalizacyjnej, co stanowi 100 proc. planu, wykonano na etapie I. Zakończone zostały nie tylko roboty budowlane, ale i odtworzenia dróg. Finalizowane są procedury związane z uzyskaniem zgody na użytkowanie kanalizacji. Gmina jest obecnie na etapie przygotowania informacji dla mieszkańców o możliwościach podłączeń swoich budynków.

W przypadku etapu III powstało 10518 mb sieci. To również zakładana wartość maksymalna, obejmująca tak roboty budowlane, jak i drogowe. Właściciele nieruchomości otrzymali już stosowne pisma z Urzędu Gminy w kwestii podjęcia dalszych działań odnośnie podłączeń do sieci.

W ramach etapu II wykonano do tej pory 30652 mb (86,2 proc.), co oznacza, że postęp zadania wyprzedza harmonogram. Z firmą wykonawczą podpisany został aneks zwiększający zakres budowy sieci kanalizacyjnej o kolejne 2,4 km. Aktualnie podłączenia możliwe są w rejonie ul. Wodnej, Cichej i Żwirowej. Zakończenie większości robót na tym etapie planowane jest do końca 2021 r.

 

***

Do 2017 r. na terenie gminy Wilkowice sieć kanalizacyjna liczyła 67 km, co pozwalało określić stopień skanalizowania na 50,1 proc. Realizacja obecnego projektu, z wykonaniem łącznie 79,42 km sieci, pozwoli na skanalizowanie gminy w ponad 95 proc.

Termin rozpoczęcia – kwiecień 2017 r.

Termin zakończenia – grudzień 2022 r.

Termin uzyskania efektu ekologicznego – grudzień 2023 r.

 

Finanse projektu

83 237 440,17 zł – koszt całego projektu, w tym:

43 392 544,25 zł – dotacja z funduszy Unii Europejskiej

20 937 300,00 zł – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

18 907 595,92 zł – środki własne Gminy Wilkowice

 

***

Jednostka Realizująca Projekt w Urzędzie Gminy Wilkowice

43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25

tel.: 33 499 00 77, wew. 411

e-mail: abrzyski@wilkowice.pl

Więcej informacji na stronie www.wilkowice.pl w zakładce „Kanalizacja POIiŚ”.

 

Zdjęcia: Mirosław Łukaszuk