Gmina Wilkowice rozwija się w sposób zrównoważony, systematycznie też przybywa osób osiedlających się na jej terenie – taki wniosek wysnuć można na podstawie niezależnych rankingów, jakie opublikowane zostały na koniec kolejnego roku funkcjonowania samorządów.

Wysokie 4. miejsce w województwie śląskim i 74. w skali ogólnopolskiej przypadło Gminie Wilkowice w rankingu „Gmina Dobra do Życia”, którego wyniki opublikował Serwis Samorządowy PAP. W zestawieniu uwzględniono wszystkie 2 477 gmin w Polsce, spośród których wyłoniono laureatów w podziale na kilka kategorii w zależności od liczby mieszkańców. Co zasługuje na szczególne odnotowanie, w całym województwie wyżej sklasyfikowane zostały tylko Boronów, Bielsko-Biała oraz Goczałkowice-Zdrój.

Dla sporządzenia rankingu wzięto pod uwagę aż 63 wskaźniki, m.in. poziom edukacji wraz z miejscami w placówkach oświatowych, rozwój demograficzny, dochody własne gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca, infrastrukturę i ofertę kulturalną, ogólną dostępność do usług publicznych i komercyjnych oraz rozmaitych form rekreacji, szeroko rozumiane bezpieczeństwo drogowe, przeciętne wynagrodzenie w relacji do średniej krajowej, udział ludności korzystającej z wodociągów i kanalizacji czy wreszcie walory estetyczne krajobrazu oraz dostępność zieleni. Wszystkie razem złożyły się na tzw. Wskaźnik Jakości Życia, którego wartość stała się podstawą usytuowania w rankingu.

Gmina Wilkowice wyróżniona została także na poziomie regionu. W kategorii gmin do 20 tys. mieszkańców zdobyła 2. miejsce w Rankingu Gmin Województwa Śląskiego, przesuwając się o jedną pozycję w porównaniu z poprzednim notowaniem. W tym przypadku samorządy oceniano pod względem ich rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o 16 subiektywnych wskaźników, a więc dochody oraz wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca, poziom zadłużenia, wyniki egzaminu ósmoklasisty, migrację ludności, wydatki na oświatę oraz przyrost naturalny.

Odnotować warto, że równie pozytywne oceny dla Wilkowic nie byłyby możliwe, gdyby nie inwestycje, które w wielu przypadkach pozwoliły istotnie podnieść poziom cywilizacyjny. Od kilku lat trwa potężny projekt budowy kanalizacji obejmujący poszczególne sołectwa, postępuje także budowa Przedszkola Publicznego i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mesznej. Końca dobiegły już natomiast inne ważne zadania, jak modernizacja strażnicy w Bystrej, termomodernizacja i remont obiektu gminnego służącego organizacjom pozarządowym, utworzenie atrakcyjnych miejsc pieszych i rowerowych aktywności czy stałą poprawę bezpieczeństwa poprzez inwestowanie pieniędzy w infrastrukturę drogową. Gmina może pochwalić się także uchwalonym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, zakładającym długofalową perspektywę zrównoważonego rozwoju. (M)

Janusz Zemanek,

wójt gminy Wilkowice:

Gmina to nie tylko miejsce, w którym na co dzień mieszkamy, ale również środowisko, jakie wspólnie tworzymy. Od lat głównym celem naszej strategii jest to, aby gmina Wilkowice była najlepszym miejscem do życia na świecie. Niezmiernie cieszę się, że te nasze starania zostały dostrzeżone i nagrodzone zarówno na poziomie wojewódzkim, jak i ogólnopolskim. Rankingi tego typu przynoszą satysfakcję, bo przekonują o słuszności obranej wizji. To jednak również dobra motywacja do dalszych działań i sprostania wyzwaniom obecnych czasów.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że przed nami miesiące, które nie będą łatwe. Zmniejszają się dochody własne Gminy, a rosnące koszty energii powodują konieczność wprowadzania oszczędności. Tych będziemy szukać, ale rozważnie i nie zapominając o obraniu właściwego kierunku dalszego rozwoju z uwzględnieniem faktycznych potrzeb naszych mieszkańców.