Mieszkańcy Starej Wsi, ale również pozostałych gminnych sołectw i okolic, przybyli licznie 21 i 22 maja, by świętować obchody 500-lecia starowiejskiego kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego.

Pierwszy dzień uroczystości rozpoczął się mszą świętą, której przewodniczył ks. bp Roman Pindel. Dziękowano w ten sposób za budowniczych świątyni, jej fundatorów, ale i tych, którzy przez lata tworzyli tu parafialną wspólnotę, o czym przypomniał zgromadzonym starowiejski proboszcz ks. Grzegorz Then, główny organizator jubileuszu. W liturgii uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz państwowych z wiceministrem Rodziny i Polityki Społecznej Stanisławem Szwedem na czele, starosta powiatu bielskiego Andrzej Płonka z członkami zarządu oraz burmistrz Wilamowic Marian Trela.

Już po zakończeniu mszy rozpoczęło się świętowanie na pobliskim terenie rekreacyjnym. Swój udział zaznaczyli młodzi sportowcy Liturgicznej Służby Ołtarza ze Starej Wsi, a także inne dziecięce drużyny piłkarskie uczestniczące w towarzyskim meczu piłki nożnej „O Puchar 500-lecia Starowiejskiej Świątyni”. W amfiteatrze trwały artystyczne prezentacje orkiestry dętej OSP „Starowsianka” oraz zespołów muzycznych „Betania”, „Fausystem” i „Maksymalni”.

Z bogatym w swej treści programem artystycznym wystąpiły także dzieci i młodzież z miejscowej Szkoły Podstawowej. Zainteresowaniem cieszyła się poza tym wystawa prac dzieci, które w formach przestrzennych, obrazach i rysunkach przedstawiały kościół. Wystawiono również prace przygotowane w ramach szkolnego konkursu „Skąd nasz ród”, pozwalającego na ukazanie drzew genealogicznych i albumów rodzinnych.

Nazajutrz wierni zgromadzili się na sumie koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. kard. Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego pochodzącego z gminy Wilamowice. Po mszy odbyły się radosne występy z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca „Tradycja”, który wcześniej sprawował pieczę nad oprawą muzyczną liturgii. Później zaprezentowała się orkiestra dęta OSP „Starowsianka” i zespół „Vocalis” z Janowic. Jak zwykle aplauzem powitano artystki z Akademii Mażoretek „Gracja”. Dla dzieci przygotowana została strefa zabaw z animatorami, a nieco starsi mogli na zakończenie uroczystości bawić się na koncercie zespołu „Don Vasyl”. (RED)