W marszu z pochodniami, z kwiatami i wieńcami, złożonymi pod pomnikami polskich bohaterów, ze śpiewem pieśni, lecz przede wszystkim pamiętając o całych pokoleniach przodków, walczących za ojczyznę i intensywnie pracujących dla jej rozwoju ? obchodziliśmy w regionie Święto Niepodległości.

Mieszkańcy gminy i władze z wójtem Mieczysławem Rączką złożyli biało-czerwone wieńce pod Pomnikiem ku czci Bohaterów Odrodzenia Ojczyzny, krzyżem z obeliskiem poświęconym ofiarom Katynia oraz katastrofy smoleńskiej, a także pod obeliskiem z tablicą upamiętniającą Tomasza Kubicę, uczestnika powstania styczniowego. Z kolei w Gminnym Ośrodku Kultury ?Promyk? w Bystrej uczniowie Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku przygotowali okolicznościową akademię. (R)