W kilku miejscach na terenie Szczyrku prowadzone są na finiszu sezonu budowlanego istotne modernizacje. Dotyczą one przede wszystkim dróg i kanalizacji.

Szeroko zakrojone prace związane z kanalizacją prowadzone są na ulicy Stromej. Wspólna inwestycja Gminy Szczyrk i bielskiej spółki Aqua jest o tyle ważna, że pozwoli w niedalekiej przyszłości na podłączenie do sieci kilkudziesięciu budynków zlokalizowanych w tym rejonie miasta. Pomimo opóźnień powstałych wskutek pandemii i obfitych opadów deszczu w październiku, zadanie niemal w całości zrealizowane zostanie jeszcze w tym roku. Na przyszły przewidziano natomiast jego dokończenie wraz z odbudową drogi, która uległa zniszczeniu.

W trakcie jest także modernizacja ul. Kolorowej na około 100-metrowym odcinku. Zakres tej inwestycji obejmuje wykonanie podbudowy drogi, niezbędnego odwodnienia, krawężników oraz nakładki asfaltowej. Zadanie, opiewające na kwotę ok. 320 tys. zł, finansowane jest ze środków, jakie Gminie przyznane zostały z rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych w ramach tarczy antykryzysowej.

Jeszcze przed nadejściem zimy przeprowadzona zostanie rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kasztanowej. Nowe oblicze zyska również ul. Widokowa, gdzie przewidziano odbudowę drogi wykonanej z płyt.

Wśród inwestycji już zakończonych odnotować warto finalizację pierwszego etapu remontu ulicy nad Sanktuarium na Górce na osiedlu Podmagura. Zmodernizowana została ponadto nawierzchnia ul. Poziomkowej na odcinku od przedszkola do sygnalizacji świetlnej w Szczyrku Biłej. Wartość tego zadania przekroczyła 300 tys. zł, z czego nieco ponad 120 tys. wyniosło dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. – Prace na dłuższym fragmencie na ten moment nie są możliwe. Ma to związek z wciąż nieuregulowanym stanem własnościowym drogi. To niezmiennie kluczowy problem, bo uniemożliwia nam jako Gminie starania o pozyskiwanie środków zewnętrznych – wyjaśnia burmistrz miasta Antoni Byrdy. (MA)

2 Poziomkowa ul

Foto: Marcin Nikiel. Odcinkiem ul. Poziomkowej, od przedszkola do sygnalizacji świetlnej w Szczyrku Biłej, samochody mogą już przemieszczać się po nowym asfalcie.