Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolno-Gimnazjalnego w Bestwince objęty zostanie w najbliższych latach kompleksową termomodernizacją.
Placówka w najmniejszym z sołectw gminy Bestwina wybudowana została w latach 90. minionego wieku. Od tego czasu dobrze służy uczęszczającym do szkoły młodym mieszkańcom Bestwinki i okolicznych sołectw. Ale wraz z upływem lat konieczna stało się dostosowanie budynku do rzeczywistych potrzeb lokalnej społeczności. ? Kubaturowo to największa z naszych szkolnych placówek. Utrzymanie jej pod względem ekonomicznym wiąże się aktualnie ze sporymi wydatkami, znacznie większymi, aniżeli w przypadku innych szkół. Mam tu na myśli straty ciepła, czy energii elektrycznej ? mówi Artur Beniowski, wójt Bestwiny.
Najlepszym rozwiązaniem z ekonomicznego punktu widzenia, będzie planowana termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolno-Gimnazjalnego w Bestwince. Inwestycja ta pozwoli również na poprawę komfortu korzystania podopiecznych z placówki, jak i uzyskanie efektu ekologicznego. Wyłoniono właśnie wykonawcę projektu dla inwestycji, która przewiduje kompleksową termomodernizację, a więc wymianę dachu, okien i ocieplenie obiektu, a także zamontowanie nowego systemu ogrzewania z podziałem na blok szkolny, przedszkolny i typowo sportowy. Zadanie obejmie również wykonanie audytu energetycznego.
Starania o pozyskanie środków na termomodernizację szkoły podjęte zostaną jeszcze w tym roku. Harmonogram zakłada, że do połowy 2017 r. inwestycja będzie zakończona. ? Inwestycja w Bestwince ważna jest nie tylko dla społeczności tego sołectwa. Dostrzegamy to, że w całej naszej gminie co roku przybywa mieszkańców. W zakresie edukacyjnym musimy zapewniać dzieciom i młodzieży warunki, jak najbardziej sprzyjające ? podkreśla wójt Beniowski.