Podbeskidzka „Solidarność” była organizatorem kolejnego szkolenia społecznych inspektorów pracy.

– Podstawowym zadaniem takich cyklicznych szkoleń jest pogłębienie wiedzy inspektorów, zapoznanie ich ze zmieniającymi się wciąż przepisami, a także nawiązanie przez nich współpracy z kolegami z innych zakładów pracy oraz z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy. To wszystko sprawia, że mogą lepiej wypełniać swoje obowiązki oraz skuteczniej dbać o przestrzeganie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – mówi Stanisław Sołtysik, wiceprzewodniczący podbeskidzkiej „Solidarności” i główny organizator szkoleń w naszym regionie.

W szkoleniu społecznych inspektorów pracy w Ustroniu wzięło udział 47 związkowców z 14 zakładowych organizacji „Solidarności”, trwało ono od 27 września do 1 października. Zajęcia prowadzili przedstawiciele PIP z Katowic i oddziału w Bielsku-Białej, a także dyrektor bielskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz ratownik medyczny. Uczestnicy szkolenia – obok zajęć – mieli możliwość zwiedzenia elektrowni wodnej Porąbka-Żar.

Materiał NSZZ „Solidarność” Podbeskidzia

Na zakończenie szkolenia wszyscy jego uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty.