W Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo” w Szczyrku odbyły się dwudniowe warsztaty taneczne w ramach realizowanego projektu „Edukacja kulturalna mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego”.
Podczas warsztatów pod okiem wykwalifikowanych specjalistów swoje umiejętności szlifowało pięćdziesięciu instruktorów, członków zespołów tanecznych i regionalnych, a także nauczycieli z terenu powiatu bielskiego oraz Frydka Mistka. Zostały przeprowadzone warsztaty z zakresu tańca ludowego, których program obejmował zarówno przekazanie wiedzy teoretycznej, jak i praktyczną naukę kroków wybranych tańców narodowych. Z kolei uczestnicy warsztatów tańca współczesnego mieli okazję kształtować umiejętności osiągania lepszej kontroli ciała w ruchu oraz pogłębiania jego świadomości. Prowadzący zaprezentowali rozmaite rozgrzewki, ćwiczenia siłowe oraz techniki taneczne i ruchowe m.in. jazzu, tańca klasycznego, BMC, Fighting Monkey, tańca spontanicznego czy elementów jogi.
Organizatorem przedsięwzięcia było Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej. Przeprowadzenie warsztatów jest odpowiedzią na dostrzegalną potrzebę wsparcia szkoleniowego kadry instruktorskiej zespołów artystycznych. Udział w projekcie partnera czeskiego zapewnił wymianę wzajemnych doświadczeń, a także integrację środowiska artystycznego po obu stronach granicy.
– Jestem pod wrażeniem atmosfery wytworzonej przez grupę uczestniczącą w warsztatach. Wiele z proponowanych przez prowadzących rozgrzewek oraz ćwiczeń wzmacniających z pewnością wykorzystam w swojej pracy zawodowej. Udział w warsztatach to dla mnie źródło inspiracji i rozwoju. To był naprawdę świetnie wykorzystany czas – powiedziała nam jedna z uczestniczek.
– Cieszę się, że warsztaty spotkały się z tak pozytywnym odbiorem. Mam nadzieję, że uda nam się kontynuować tą inicjatywę w kolejnych latach – mówi organizatorka Jolanta Konior, kierownik Biura ds. Promocji Powiatu. We wrześniu nastąpi kolejna odsłona warsztatów, tym razem skierowana do osób związanych z zespołami teatralnymi.
Projekt „Edukacja kulturalna mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu InterReg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

(MWZ)


loga-zestaw-1024x75