Ochotnicza Straż Pożarna w Dankowicach przy wsparciu Gminy Wilamowice pozyskała dofinansowanie do kompleksowej termomodernizacji swojej strażnicy.

Budynek OSP w Dankowicach przejdzie gruntowną modernizację. M.in. zostaną ocieplone ściany zewnętrzne, stropodach oraz dachy, wymieniona będzie cała stolarka okienna i drzwiowa, tak aby mniej tą drogą tracono ciepła w sezonie grzewczym. Poddana zostanie modernizacji również wewnętrzna instalacja c.o. Ale to nie wszystko, bowiem dofinansowanie przewiduje również budowę instalacji fotowoltaicznej jako odnawialnego źródła energii. W tym wypadku oznacza to montaż paneli PV o mocy 21 KW. Obiekt jest już wyposażony w nowoczesne źródło ciepła – gazowe. Piec wymieniono w ub.roku, stało się to z powodu awarii.

Całość prac ma potrwać do połowy przyszłego roku. Dzięki wykonaniu kompleksowej termomodernizacji, obejmującej wymianę stolarki okiennej, montaż nowoczesnych kotłów gazowych i w końcu instalacji OZE budynek znacznie poprawi swoją efektywność energetyczną, projektanci obliczyli wzrost na blisko 72 proc. W sposób oczywisty inwestycja przyczyni się do redukcji emisji CO2 – w tym wypadku wyliczenia mówią o zmniejszeniu z 63 t na rok do poziomu 13,7 t, czyli o blisko 50 ton rocznie (78,28 proc.).

Pieniądze pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z osi „Efektywność energetyczna”, udostępnionego w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego. Koszt projektu obliczono na 2 mln zł, z czego 1,8 mln zł to tzw. koszty kwalifikowane. Dofinansowanie wyniesie 85 proc., a więc 1,5 mln zł. Resztę pokryją strażacy z zaciągniętego na ten cel kredytu, który poręczyła Gmina Wilamowice. – Ekologiczna termomodernizacja tak dużego obiektu, z którego licznie korzystają nasi mieszkańcy, w znaczący sposób przyczyni się do ochrony środowiska w naszej części regionu – mówi burmistrz Marian Trela.

Z mniejszych remontów, jakie w tym sezonie budowlanym zaplanowano w gminie Wilamowice, należy wymieć remont elewacji budynku Urzędu Gminy, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. wraz z instalacją wodociągową w budynku LKS Sokół w Hecznarowicach, a także termomodernizację z wymianą okien w budynku biura Kółka Rolniczego w Pisarzowicach. (Ł)