Gmina Kozy przygotowuje się do przeprowadzenia termomodernizacji Centrum Sportowo-Widowiskowego przy placu Ks. Kochaja. Mieszczą się tu placówki oświatowe, hala sportowa, a także basen.
Zawarte zostały już umowy na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji kompleksu w Kozach, mieszczącego m.in. halę sportową i basen oraz znajdujący się obok budynek szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego. W ramach prac powstanie projekt stworzenia nowej kotłowni gazowej w Centrum, dotychczas obiekt ogrzewany był bowiem z kotłowni zlokalizowanej w szkole. Dokonany będzie ponadto rozdział sieci centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej pomiędzy użytkownikami obu obiektów.
Samorząd gminy Kozy będzie ubiegał się o dofinansowanie termomodernizacji ze środków unijnych na lata 2014-2020, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. (RED)