Po raz 11. spotkały się towarzystwa regionalne Ziemi Bielskiej na dorocznym zjeździe. Gospodarze z Jaworza wykorzystali okazję, aby zaprezentować swoje osiągnięcia w dziedzinie kultury i zachowania tradycji.
Uczestników przywitał miejscowy Ewangelicki Chór Kościelny. Podczas spotkania zaprezentowano trzydziestoletni dorobek Towarzystwa Miłośników Jaworza, a jego setnym członkiem właśnie w tamtej chwili został wójt Radosław Ostałkiewicz. Gości rozbawił również gawędziarz Józef Niesyt, mieli też okazję obejrzeć występ Zespołu Regionalnego ?Jaworze?, a także program ? zaprezentowany gwarą ? o jaworzańskiej historii, tradycji i obyczajach, przygotowany przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jaworzu. Wielkie zainteresowanie wzbudziła także prelekcja o wkładzie Śląska Cieszyńskiego w kulturę powiatu bielskiego prof. Daniela Kadłubca, wybitnego etnografa, historyka kultury, badacza folkloru i języka Śląska Cieszyńskiego.
Jak wyjaśnia starosta bielski Andrzej Płonka, na pomysł organizowania spotkań wpadła przed laty Teresa Marekwica z Towarzystwa Miłośników Rudzicy. ? Po likwidacji województwa bielskiego nagle zabrakło spotkań, na których można by dokonać przeglądu i podsumowania całorocznej pracy zespołów, organizacji i stowarzyszeń, pielęgnujących tradycje swoich gmin. Dzięki tym spotkaniom dziś widzimy duże zainteresowanie wśród mieszkańców zachowaniem w pamięci własnej przeszłości. Szczególnie cieszy, że włącza się sporo dzieci i młodzieży ? mówi starosta Andrzej Płonka.
Organizatorami tegorocznego zjazdu byli starosta bielski Andrzej Płonka, wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz, Towarzystwo Miłośników Jaworza oraz Ośrodek Promocji Gminy Jaworze. (R)

 

zjazd regionalny 2Dzięki tym spotkaniom dziś widzimy duże zainteresowanie wśród mieszkańców zachowaniem w pamięci własnej przeszłości ? mówi starosta Andrzej Płonka.

zjazd regionalny 1 intPodczas spotkania zaprezentowano trzydziestoletni dorobek Towarzystwa Miłośników Jaworza, a jego setnym członkiem właśnie w tamtej chwili został wójt Radosław Ostałkiewicz.