Tegoroczne obchody Święta Niepodległości miały w gminie Kozy charakter skromny i symboliczny.

Z oczywistych względów zrezygnowano z organizacji hucznych wydarzeń patriotycznych. Odbyła się jednak uroczysta msza święta, a delegacja z wójtem Jackiem Kalińskim na czele złożyła zgodnie z przyjętą już tradycją okolicznościowe kwiaty pod tablicami pamiątkowymi. (R)