To będzie trudny rok pod względem finansów Gminy Wilamowice. Mimo to, rozpoczęte inwestycje będą kontynuowane, co więcej nie zabraknie nowych.

Dochody tegorocznego budżetu Gminy Wilamowice planowane są na poziomie blisko 97,7 mln zł, z kolei wydatki – 110,7 mln zł. Wśród wydatków bieżących najwięcej, jak co roku, pochłonie szkolnictwo – 36,5 mln zł, a więc blisko jedną trzecią wszystkich wydatków gminy. Warto przyjrzeć się, skąd pochodzą pieniądze na oświatę. Prawie 22,4 mln zł to państwowa subwencja oświatowa, 935 tys. zł to dotacja do przedszkoli, zaś blisko 11,8 mln zł wykłada z własnych dochodów sama Gmina Wilamowice.

Gmina dokłada również do gospodarki odpadami, która powinna sama w pełni się finansować z opłat wnoszonych przez użytkowników. Łącznie kosztuje 7,135 mln zł, ale z tego prawie 730 tys. zł – a więc więcej niż 10 proc. – dołoży Gmina. Na podobnej zasadzie należałoby opłacić funkcjonowanie pobierania wody i pozbywania się ścieków, ale i w tym wypadku Zakład Wodociągów i Kanalizacji będzie musiał dla prawidłowego funkcjonowania otrzymać z budżetu Gminy 1,72 mln zł. – Koszty energii i innych czynników rosną, ale nie ceny wody i ścieków – wyjaśnia burmistrz Marian Trela.

Bardziej optymistyczną pozycję budżetu stanowią tegoroczne wydatki, zwłaszcza te tzw. majątkowe, a więc inwestycje. W 2023 r. zaplanowano je w Wilamowicach na blisko 32,4 mln zł, która to kwota pochodzi m.in. z pozyskanych przez Gminę dotacji z budżetu Państwa (22 mln zł, co stanowi 68 proc. całości), środków unijnych i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2,9 mln zł – 9 proc.), a także środków własnych Gminy (5,2 mln zł – 15,9 proc.). Dokończona będzie wkrótce budowa przedszkola w Pisarzowicach, która pochłonęła 10,6 mln zł z pozyskanego dofinansowania z Polskiego Ładu, do czego Gmina dołożyła 1,8 mln zł, a kolejny 1 mln zł wyłoży na wyposażenie sal. Tegoroczne koszty na tę inwestycję to 2,76 mln zł. Otwarcie zaplanowano w najbliższych miesiącach.

Kontynuowana jest budowa Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach, co w tym roku kosztować będzie 3,373 mln zł z blisko 9 mln zł, które łącznie z kilkoma projektami, obejmującymi działalność w placówce, przeznaczono na tę inwestycję. – W 85 proc. pieniądze pochodzą z pozyskanego przez nas dofinansowania Norweskiego Mechanizmu Finansowego. A to ważna inwestycja, bo wraz z innymi obiektami dziedzictwa kultury, będzie przyciągała do naszej gminy stale rosnącą grupę osób zainteresowanych naszą wyjątkową tradycją – mówi burmistrz.

Ruszy także modernizacja budynku i zaplecza szkoły w Wilamowicach (2,6 mln zł), oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach (5 mln zł), przebudowa Alei Młyńskiej w Dankowicach (2,45 mln zł), modernizacja ul. Cmentarnej w Hecznarowicach, Partyzantów i Wojska Polskiego w Wilamowicach oraz Dolinowej w Pisarzowicach (6,4 mln zł, w tym 5 mln zł pozyskane z programu Polski Ład), a przede wszystkim przebudowa Rynku. Na to zadanie w tym roku zostanie wydane 8,7 mln zł z przewidywanych niespełna 15 mln zł, w których zawarte jest 11,75 mln zł pozyskane z programu Polski Ład. (Łu)

Marian Trela,

burmistrz Wilamowic:

To zdecydowanie najtrudniejszy pod względem finansowym rok w ostatnich latach. Przede wszystkim bardzo boleśnie odczuwamy wszelkiego rodzaju podwyżki nośników energii, prądu i gazu, po 200, a nawet 300 procent. Nie mamy na to wpływu. Podobnie jak na konieczność podniesienia płac, przede wszystkim w oświacie, do której i tak od dwóch dekad nieustannie dokładamy, bo kwoty z budżetu państwa na utrzymanie szkół pokrywają zaledwie ok. dwóch trzecich wszystkich wydatków. Jakby tego było mało, radykalnie w tym roku zmniejszono nasz udział w dochodach z podatków PIT i CIT, co zmniejszyło nasz budżet o ok. 5 mln zł w porównaniu z poprzednim rokiem.

To wszystko zdecydowanie utrudnia dysponowanie pieniędzmi. Co nie znaczy, że brakuje ich na inwestycje, na które środki skutecznie pozyskaliśmy i cały czas pozyskujemy z wielu zewnętrznych źródeł. Toteż planujemy zrealizować sporo ważnych dla naszej społeczności projektów. Służyć będą one kolejnym pokoleniom mieszkańców, umożliwiając zarazem zrównoważony rozwój Gminy.

 

Zdjęcia: Mat. UG Wilamowice. Przebudowa Rynku w Wilamowicach to jedna z wielu inwestycji, na które pozyskano dofinansowanie z zewnętrznych funduszy.

 

Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach ma za zadanie prezentować wyjątkowe dziedzictwo miejscowości.