Już trzecią edycję konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży zrealizowano w gminie Kozy. Jego efektem jest opracowanie projektów, które docelowo mogą zostać zrealizowane w tej właśnie miejscowości.

Za najciekawszą spośród 33 zgłoszonych prac uznano tę autorstwa Sylwii Zaczek, Laury Muchy oraz Oliwii Krzak. Projekt uczennic klasy 7 Szkoły Podstawowej nr 1 w Kozach zakładał utworzenie ścieżki dydaktycznej w przestrzeni parku opartej o kody QR – nazwy i opisy drzew, siedlisk oraz zwierząt występujących na tym obszarze oraz montaż „hoteli dla owadów”, rabatek kwiatowych i ławeczki ekologicznej.

Inną ciekawą i nagrodzoną drugim miejscem propozycję przedstawiły uczennice kl. 8 Szkoły Podstawowej nr 2 – Magdalena Kanik, Katarzyna Holerek i Dominika Gacek. Założyły, że za oddanie 10 kg nakrętek na cele charytatywne mieszkańcy danej posesji otrzymają zgniatarkę do butelek plastikowych, co miałoby istotnie zmniejszyć objętość odpadów. Z kolei Justyna Sołczykiewicz, Maria Malarz i Patrycja Skrudlik, podopieczne kl. 3 koziańskiego Liceum Ogólnokształcącego, stworzyły koncepcję nasadzenia drzew przez instytucje oświatowe oraz koziańskie stowarzyszenia wraz z nadaniem im imion i objęciem patronatu.

Przyznano również wyróżnienia. Nikola Ropska, Lena Heller i Michał Skrudlik (kl. 8, SP2) zaproponowali wizję „śpiewających” koszy przy prawidłowej segregacji, co miałoby przede wszystkim dopomóc w kształtowaniu odpowiednich nawyków wśród przedszkolaków. Licealne uczennice Zuzanna Gałuszka i Zuzanna Kućka przedstawiły zaś pomysł cyklu warsztatów z tematyki „zero waste” dla młodzieży.

Organizatorzy, a byli nimi Młodzieżowa Rada Gminy przy współpracy z Referatem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Kozach, już zapowiedzieli podtrzymanie cyklicznego charakteru konkursu. – Oryginalnych i wartościowych inicjatyw z myślą o środowisku jak widać wśród młodych osób nie brakuje. Pamiętajmy, że nasze podejście do ekologii i otoczenia jest wyrazem troski oraz szacunku do wspólnego dobra – zgodnie podkreślają. (RA)