Czas wakacji poświęcony został na najbardziej palące remonty w jaworzańskich placówkach oświatowych.

W lepszych warunkach prowadzona jest obecnie opieka nad najmłodszymi mieszkańcami Jaworza. W Przedszkolu nr 1, funkcjonującym w budynku Szkoły Podstawowej nr 1, pomalowano szatnie, wejście do obiektu, dokonano także niezbędnych poprawek malarskich w pomieszczeniach przeznaczonych dla dzieci, a jedna z sal poddana została gruntownemu remontowi. Z kolei w Przedszkolu nr 2, mieszczącym się w osobnym budynku przy ulicy Wapienickiej, w okresie wakacyjnym wymieniono przede wszystkim instalacje elektryczne w kuchni i pomieszczeniach zaplecza. Wykonano również prace malarskie, które dodatkowo zrealizowano w toaletach i łazienkach.

W Szkole Podstawowej nr 2 miała miejsce znacząca inwestycja, bo za taką trzeba uznać wymianę kotła węglowego oraz towarzyszącą jej przebudowę instalacji grzewczych. W miejsce kotłowni na paliwo stałe wykonano nową z ogrzewaniem gazowym, w pełni pokrywającym potrzeby cieplne całego obiektu. Rozbudowano ponadto wewnętrzną instalację gazową, instalację c.o. oraz wymieniono część armatury. Co jednak najważniejsze, zlikwidowany został ostatni „kopciuch” w placówkach użyteczności publicznej w Jaworzu.

Prace remontowe nie skupiały się jednak wyłącznie na kwestiach związanych z ogrzewaniem obiektu. W czasie przerwy od zajęć m.in. adaptowano pomieszczenia szatni na nowoczesny gabinet integracji sensorycznej.

Do modernizacji schodów wejściowych, przygotowując je do instalacji platformy dla niepełnosprawnych, przystąpiono w Szkole Podstawowej nr 1. Jeszcze przed przystąpieniem uczniów do nauki wymieniono okna w dwóch pomieszczeniach oraz przeprowadzono prace malarskie tam, gdzie było to już konieczne.

Ostatnie remonty placówek oświatowych pochłonęły łącznie 270 tys. zł. To środki wygospodarowane z gminnego budżetu. Dodatkowe 850 tys. zł kosztowała wspomniana kompleksowa modernizacja systemu grzewczego w jaworzańskiej „dwójce”, w części sfinansowana także z funduszy Gminy Jaworze. (RED)

Radosław Ostałkiewicz,

wójt gminy Jaworze:

Wakacyjne miesiące tradycyjnie były dla dzieci czasem wypoczynku. Ich nieobecność w przedszkolnych i szkolnych murach wykorzystaliśmy jak co roku na przygotowanie budynków oświatowych na kolejny rok szkolny. Przeprowadzone zostały częściowe remonty instalacji technicznych, infrastruktury i sal lekcyjnych. Prace te miały na celu odświeżenie, usprawnienie, poprawę funkcjonalności i bezpieczeństwa. Wszystko to niezbędne elementy, aby nasi uczniowie mogli zdobywać wiedzę w możliwie komfortowych warunkach, na co zresztą zwracamy baczną uwagę.

Co ważne, remonty niemal w całości – włącznie z szeroko zakrojoną modernizacją ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 2 – zrealizowane zostały w sprzyjających okolicznościach, finiszując jeszcze przed 1 września. W żaden sposób nie skomplikowało to więc planowo rozpoczętego procesu edukacyjnego.

 

Pierwszy dzwonek w szkole średniej

Przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu od 1 września ruszyła ponadpodstawowa szkoła branżowa, której uczniowie będą zdobywać szlify w ogrodnictwie.

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym to publiczna trzyletnia szkoła ponadpodstawowa, przeznaczona przede wszystkim dla młodzieży niedostosowanej społecznie i wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i resocjalizacji. Organem prowadzącym dla niej jest samorząd Województwa Śląskiego.

Gmina ze swej strony zaoferowała pomoc związaną z udostępnieniem terenów zielonych, to z myślą o praktykach uczniów szkoły średniej. Wykorzystywane będą w tym celu także narzędzia ogrodnicze podarowane przez Gminę. – Życzę wam, abyście to nasze Jaworze jeszcze bardziej ukwiecali, żeby było takim pięknym ogrodem – mówił podczas uroczystej inauguracji wójt Radosław Ostałkiewicz, zwracając się do kilkunastu uczniów nowej placówki. (R)