Uroczysty charakter miało podpisanie umów w programie „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Gminę Jasienica reprezentował wójt Janusz Pierzyna.

Uroczystość odbyła się w Otwocku w czwartek 12 sierpnia, zorganizowało ją Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wśród gości był minister klimatu Michał Kurtyka, wiceminister i Główny Geolog Kraju Piotr Dziadzio, wiceminister i Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska, a także prezes Funduszu prof. Maciej Chorowski. Ze strony Funduszu umowę na dofinansowanie projektu „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Jasienica GT-1 w miejscowości Grodziec” podpisał wiceprezes NFOŚiGW Dominik Bąk.– Pieniądze pozwolą nam zrealizować bardzo ważny projekt, który przyspieszy rozwój tej części naszej gminy w ramach Jasienickiego Kurortu Zamkowego – wyjaśnił wójt Janusz Pierzyna po podpisaniu umowy z Funduszem.

Przypomnijmy, projekt Jasienicy znalazł się na 8. miejscu najwyżej ocenionych wniosków z całej Polski o dofinansowanie. Łącznie Fundusz wybrał 15 podobnych projektów. Pieniądze z programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” przeznaczone są na wykonanie prac i robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych w celu ich gospodarczego wykorzystania. W przypadku projektu Jasienicy chodzi o pełne pokrycie kosztów, szacowanych na blisko 15 mln zł, wierceń i towarzyszących im specjalistycznych badań.

14 866 786 zł pozwoli na wykonanie do głębokości prawie 2 km otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych „Jasienica GT-1”. Wiercenie zaplanowano metodą obrotową z zastosowaniem urządzenia wiertniczego i płuczki wiertniczej odpowiedniej do rodzaju skał. Pracom będzie towarzyszyło wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej, zawierającej wyniki badań polowych i laboratoryjnych, a także opis budowy geologicznej oraz analizy warunków hydrogeologicznych. Tak skompletowana dokumentacja umożliwi starania o zatwierdzenie zasobów wód termalnych oraz pozwoli na wystąpienie o koncesję na eksploatację. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2024.

Już w 1999 r. wójt Janusz Pierzyna zlecił prof. Julianowi Sokołowskiemu opracowanie dotyczące wykorzystania ciepłych wód na terenie gminy Jasienica. Z analizy wynikało, że w rejonie Grodźca może być potencjalnie największe złoże wód geotermalnych w okolicy. W kolejnym kroku z myślą o wykorzystaniu geotermii Janusz Pierzyna dokonał w 2004 r. zakupu w Grodźcu działki o powierzchni 5,5 hektara, a gdy pojawiły się możliwości uzyskania dofinansowania pozyskał je.

Ciepłe źródła geotermalne w Grodźcu mogą stanowić element programu budowy kompleksu turystyczno-rekreacyjno-rehabilitacyjnego, zapisanego w projekcie „Jasienicki Kurort Zamkowy” i wpisanego do rządowego przedsięwzięcia Narodowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jako program Beskidzkiego Centrum Narciarstwa. Geotermia w Grodźcu będzie mogła zostać wykorzystana w basenach z ciepłą i leczniczą wodą, a także do ogrzewania domów i obiektów użyteczności publicznej w całym rejonie. (UGJ)

Janusz Pierzyna,

wójt gminy Jasienica:

Podpisanie umowy z Funduszem na pełne pokrycie kosztów wierceń w poszukiwaniu ciepłych źródeł wieńczy nasze wieloletnie zabiegi i znacząco przybliża wykorzystanie geotermii na terenie gminy Jasienica. Pozyskane pieniądze pozwolą nam bowiem zrealizować bardzo ważny projekt, służący rozwojowi tej części naszej gminy.

Przyznam, że własne źródła geotermalne, które można pozyskiwać gospodarczo, tak w rekreacji, jak i wykorzystując ich energię do ogrzewania, były moim marzeniem od początku pracy w samorządzie gminy Jasienica. Dlatego już w 1999 r. podjęliśmy pierwsze kroki, zlecając opracowanie dokumentacji, a następnie w 2004 r. kupując działkę. Marzenie trzeba było jednak odłożyć na lepsze czasy, bo odwiert jest przedsięwzięciem niezwykle kosztownym, ma pochłonąć prawie 15 mln zł. To dla porównania więcej, niż w ubiegłym roku uzyskaliśmy ze sprzedaży gruntów na terenie Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej. Ale, gdy tylko pojawiły się takie możliwości, od razu przygotowaliśmy wniosek, który został wysoko oceniony i przyznano na niego dofinansowanie.

Bardzo mnie to cieszy. Warto mieć marzenia, teraz powoli się one spełniają.