Październikowa sesja Rady Gminy Bestwina miała w części wyjątkowy charakter.

W związku ze zbliżającym się Dniem Edukacji Narodowej wójt Artur Beniowski wręczył pracownikom oświaty z gminy Bestwina akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Jest to najwyższy stopień awansu zawodowego, jaki można uzyskać na gminnym poziomie. Osiągnęły go: Magdalena Karkoszka, Sabina Bierońska, Alicja Szmagaj, Magdalena Nycz i Aleksandra Mąkosa.

W trakcie sesji przyznane zostały także coroczne nauczycielskie nagrody wójta gminy Bestwina. Otrzymały je: Urszula Kraus (dyrektor ZSP Bestwina), Renata Cichowska-Gaździak (dyrektor ZSP Bestwinka), Anna Tomaszczyk (Bestwinka), Sonia Szalbot (Bestwina), Jolanta Kuczyńska (Janowice), Sabina Bierońska i Agnieszka Czylok (obie Kaniów). – To już tradycja, że w sposób szczególny nagradzamy naszych nauczycieli, doceniając ich codzienny trud i wysiłek wkładany w wychowanie młodych pokoleń mieszkańców naszej gminy – mówi wójt Artur Beniowski.

Sesja była również okazją do przekazania gratulacji, słów uznania i wyjątkowego wyróżnienia dla Tadeusza Czany z Janowic. Budowniczy Domu Strażaka w Janowicach, działacz społeczny zasłużony dla tutejszej Ochotniczej Straży Pożarnej, otrzymał najważniejsze strażackie odznaczenie, czyli Złoty Znak Związku OSP, ustanowione niemal dokładnie przed stu laty i nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP.

Uroczystej dekoracji druha dokonali członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Janusz Pierzyna oraz wójt gminy Bestwina Artur Beniowski, członek Zarządu Oddziału Powiatowego w Bielsku-Białej. – Nasze strażackie jednostki mają się dobrze i systematycznie pod wieloma względami się rozwijają. Nie byłoby to możliwe bez ludzi, którzy oddają całe swoje serce tej niełatwej służbie na rzecz społeczności lokalnej – wyjaśnia wójt Beniowski. (R)

Sesja była okazją do przekazania gratulacji dla Tadeusza Czany z Janowic. Foto: Sławomir Lewczak/Mat. UG Bestwina