Władze samorządowe Jaworza z wójtem Radosławem Ostałkiewiczem na czele oraz delegacje działających na terenie gminy instytucji i organizacji pozarządowych wzięły udział w obchodach upamiętniających uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

Uroczystość rozpoczęła się wymarszem spod Domu Strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzu. Złożono następnie kwiaty na cmentarzach ewangelicko-augsburskim oraz parafii Opatrzności Bożej, a w samo południe odprawiono mszę świętą koncelebrowaną w intencji Ojczyzny oraz jaworzańskich strażaków.

Po jej zakończeniu licznie zgromadzeni przeszli pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tu w swoim przemówieniu wójt Radosław Ostałkiewicz odniósł się do trudnej rzeczywistości, w której przyszło obecnie funkcjonować, już po najcięższym czasie pandemii, a w dobie tragicznej wojny toczącej się na Ukrainie. – Dziękuję za zaangażowanie i wielkie serca, jakie pokazaliście pomagając, niewezwani przez nikogo, tylko przez własną odpowiedzialność i otwartość na drugiego człowieka – podkreślił wójt.

Kończąc uroczystości trzeciomajowe, po złożeniu przez wszystkie delegacje wiązanek kwiatów, oficjalny korowód przy akompaniamencie Orkiestry Dętej „Glorietta” udał się do Domu Strażaka, gdzie odbyły się obchody przypadającego na 4 maja Dnia Strażaka. Była to odpowiednia okazja, aby wręczyć odznaczenia w postaci dodatków dla dziewięciu strażaków z Jaworza, którzy zaliczyli co najmniej 25-letnią służbę przy akcjach pożarniczych. (RED)