Mieszkańcom niewidomym lub słabowidzącym łatwiej będzie poruszać się po budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej. To dzięki udziałowi powiatu w projekcie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Dostępny samorząd – granty”.

W starostwie na każdym piętrze pojawiły się kolorowe tyflomapy – rozkład pomieszczeń ze spisem wydziałów i numerami pokoi wraz z informacją dotykową w alfabecie Braille’a. Ich usytuowanie nie jest przypadkowe. – Dzięki zaznaczeniu miejsca, w jakim się znajdujemy, możemy odczytać, w którą stronę pójść, żeby trafić do wybranego przez nas biura – mówi Iwona Jeżewska, koordynator ds. dostępności w bielskim starostwie. Podkreśla ona, że z graficznego planu urzędu skorzysta każdy odwiedzający. Mapa na parterze, zaraz przy wejściu głównym do budynku, ma także informację dźwiękową, której można wysłuchać przez słuchawkę. Jest również wyposażona w pętlę indukcyjną, co pomaga osobom, które używają aparatu słuchowego.

To nie wszystko. Na podłodze urzędu pojawiły się tzw. pasy uwagi i ścieżki prowadzące. Te pierwsze podpowiadają, że właśnie zaczynają się lub kończą schody. Z kolei ścieżki prowadzące pomagają w poruszaniu się osobie z białą laską. Kluczowe pomieszczenia mają nad klamką tabliczkę z wypukłym numerem biura i oznaczeniem w alfabecie Braille’a. Podobnie wyposażona została winda w starostwie, gdzie jest także głosowa informacja.

Co ciekawe, osoby niewidzące, korzystające w swoim telefonie z aplikacji Totupoint, zostaną przez nią doprowadzone do każdej tyflomapy w starostwie.

Przypomnijmy, w siedzibie starostwa przy ul. Piastowskiej 40 w Bielsku-Białej na 4. piętrze swoją siedzibę ma również Polski Związek Niewidomych. (MF)