W ciągu ostatnich czterech lat Gmina Jasienica udzieliła dofinansowania do wymiany blisko 340 kotłów centralnego ogrzewania.

– Z budżetu Gminy co roku przeznaczamy ćwierć miliona złotych na dofinansowanie wymiany starych węglowych pieców C.O. na nowoczesne urządzenia, które nie emitują do atmosfery szkodliwych substancji. Wielu mieszkańców przy tej okazji korzysta również z innych źródeł dofinansowania, ułatwiających kompleksowe rozwiązanie oszczędzania energii w gospodarstwie domowym – mówi wójt Janusz Pierzyna.

Gmina Jasienica udziela dofinansowania swoim mieszkańcom przede wszystkim, aby jak najszybciej wycofać z gospodarstw domowych kopciuchy, a więc nieefektywne i pozaklasowe kotły na węgiel. To bowiem one w głównej mierze odpowiadają za niską emisję i tym samym fatalny stan powietrza. Palenie w starych węglowych piecach, nawet w przypadku dozwolonych do stosowania rodzajami węgla i przy bezwietrznej pogodzie, powoduje powstawanie smogu, tj. mieszaniny szkodliwych substancji. Gmina Jasienica przypomina, że każdy taki pozaklasowy piec węglowy do 1 stycznia 2022 r. musi zostać wymieniony na nowoczesny kocioł węglowy, spełniający wymagania stawiane kotłom 5 klasy i ekoprojektu, a najlepiej na nowoczesny, oszczędny kocioł gazowy. Na wymianę pozostało więc niewiele czasu.

Według zasad przyjętych w gminie Jasienica dofinansowanie otrzyma właściciel budynku, który stary piec wymieni na kocioł na paliwo stałe 5 klasy wydajności, przy czym urządzenie musi być koniecznie wyposażone w podajnik, lub na kocioł gazowy kondensacyjny. W pierwszym przypadku otrzyma 2 tys. zł dofinansowania, w drugim – 2,5 tys. zł. W ciągu 4 lat obowiązywania programu dofinansowania do wymiany starych pieców kopciuchy zostały wymienione na: w 2017 r. 13 kotłów węglowych i 29 gazowych (łącznie dofinansowanie wyniosło 84,5 tys. zł), w 2018 r. – 24 węglowych i 72 gazowych (209 tys. zł), a w 2019 r. – 36 węglowych i 77 gazowych (241,5 tys. zł). W tym roku program wymiany pieców cały czas trwa, do połowy listopada było to 9 kotłów węglowych i 66 gazowych, na co jak na razie z budżetu Gminy Jasienica wydano 195 tys. zł, ale ciągle rozpatrywane są kolejne wnioski. Jak podkreśla wójt Janusz Pierzyna, wyraźnie widać, że zdecydowana większość właścicieli domów decyduje się na nowoczesne ogrzewania gazowe, znacznie korzystniejsze dla atmosfery. Łącznie jak na razie kwota dofinansowania z budżetu Gminy Jasienica wyniosła 730 tys. zł.

Gmina przypomina, że oprócz dofinansowania z jej programu własnego dodatkowe dopłaty do wymiany kotłów można uzyskać także w ramach rządowego programu „Czyste powietrze”. Możliwe jest łączenie dofinansowania z obu źródeł. Obsługę programu „Czyste powietrze” prowadzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej www.wfosigw.katowice.pl. (R)