W piątek 11 grudnia podbeskidzka „Solidarność” i zaproszeni przez nią goście uczcili pamięć osób represjonowanych w stanie wojennym.

W związku ze zbliżającą się kolejną rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce przedstawiciele „Solidarności” Regionu Podbeskidzie na czele z przewodniczącym Markiem Boguszem i jego zastępcami Stanisławem Sołtysikiem i Andrzejem Madydą, reprezentanci władz Bielska-Białej – przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Okrzesik i prezydent miasta Jarosław Klimaszewski, a także członkowie Stowarzyszenia „Podbeskidzie Wspólna Pamięć” i reprezentanci Instytutu Pamięci Narodowej złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą, upamiętniającą wszystkie osoby represjonowane w latach stanu wojennego. Tablica ta od czternastu lat znajduje się na ścianie kościoła Opatrzności Bożej w Białej, jednej ze świątyń bastionów podziemnej „Solidarności”.

– Nie czcimy tej rocznicy, bo wprowadzenie stanu wojennego było czynem haniebnym, ale oddajemy hołd tym, którzy w tamtym podłym czasie walczyli o „Solidarność” i o wolną Polskę, płacąc za to wysoką cenę – tracili pracę, wolność, a nawet życie. Jesteśmy im wszystkim winni naszą wdzięczność i pamięć – powiedział pod tablicą przewodniczący Marek Bogusz.

Dopełnieniem rocznicowych obchodów była niedzielna msza św. w intencji Ojczyzny, odprawiona pod przewodnictwem diecezjalnego duszpasterza ludzi pracy ks. prałata Józefa Oleszki w kościele Trójcy Przenajświętszej przy ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej.

Zdjęcia i tekst: materiał NSZZ Solidarność Podbeskidzia