Lepsza obsługa mieszkańców, wspieranie przedsiębiorczości oraz działań na rzecz ochrony klimatu, a także promocja powiatu i wzmacnianie marki „Beskidy”. Powiat Bielski zaktualizował dokument, który wyznacza kierunki jego rozwoju.

Dokument „Strategia Rozwoju Powiatu Bielskiego 2021+” przyjęto podczas ostatniej sesji Rady Powiatu. Zostały w nim określone kierunki wsparcia strategicznego, w ramach których samorząd powiatu będzie starał się działać. W powiecie bielskim przybywa mieszkańców, w ostatnich 20 latach populacja na tym terenie wzrosła o blisko 15 proc., są to głównie młode rodziny z dziećmi. – Pracując nad strategią zastanawialiśmy się, co starostwo może im zaproponować. Rodzice, jadąc do pracy, czy dowożąc dziecko np. na zajęcia pozalekcyjne, potrzebują szybkiego dojazdu do Bielska-Białej. Powiat może zatem postawić na rozwój infrastruktury drogowej – mówi Anna Plichta-Kotas, szefowa Wydziału Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej.

Wśród priorytetów Powiatu Bielskiego znalazło się także dbanie o środowisko naturalne, a więc m.in. nacisk na odnawialne źródła energii i ograniczanie skutków eksploatacji górniczej na terenie regionu. Kolejna ważna sprawa to obsługa mieszkańców. Każdy chce szybko załatwić swoją sprawę w urzędzie. – Pandemia covid-19 pokazała, że jako społeczeństwo jesteśmy gotowi kontaktować się przez Internet i w tym kierunku powinniśmy dążyć, wprowadzając szeroko nowe e-usługi – wyjaśnia naczelniczka. – Zgodnie z misją Powiatu Bielskiego chcemy kreować wysoką jakość życia w Beskidach, dynamiczny rozwój regionu, bezpieczeństwo mieszkańców i czyste środowisko – dodaje.

Strategia rozwoju powiatu powstała m.in. na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców i uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których starostwo jest organem prowadzącym, oraz warsztatów z kierownictwem urzędu: naczelnikami i kierownikami poszczególnych wydziałów. Poprzedni dokument obowiązywał do końca ubiegłego roku. (MF)

Andrzej Płonka,

starosta bielski:

Czytając przygotowywany od dawna dokument można uznać, że niewiele w nim elementów, które mogłyby zaskoczyć czy zdziwić. Powszechnie wiadomo każdemu mieszkańcowi regionu, w którym kierunku należy dążyć i jakie w tym działaniu należy przedsięwziąć środki.

Tak naprawdę jednak Strategia pozwoliła nam wszystkim na pełne uzmysłowienie sobie kierunków naszego wspólnego rozwoju. I – co nie mniej cenne – również uzyskanie powszechnej zgody na dążenie do takiej przyszłości, bowiem poszczególne punkty dokumentu były szeroko konsultowane, zarówno z samymi mieszkańcami, jak i instytucjami oraz organizacjami społecznymi.

Cały świat dotknęła pandemia, wiele zagrożeń z tego tytułu cały czas stoi przed nami, także tutaj, w naszym regionie. Dlatego dobrze, że mamy wspólnie przyjętą wizję naszej przyszłości.