Podbeskidzka „Solidarność” nie zapomniała o 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. – Naszym obowiązkiem jest pamięć o tych, którzy byli wtedy wyrzucani z pracy, bici, więzieni, mordowani, o tych którzy mimo represji działali w podziemnej „Solidarności” – podkreśla przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie Marek Bogusz.
Przed piątkowym południem 13 grudnia przedstawiciele podbeskidzkiej „Solidarności” złożyli kwiaty pod tablicą przy kościele Opatrzności Bożej (na zdjęciu), upamiętniającą osoby represjonowane w czasie stanu wojennego. W uroczystości tej wzięli udział także związkowcy z czechowickiego Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” oraz bielskiej spółki ABB (Apena). Wieczorem związkowcy wzięli udział w koncelebrowanej mszy św. w intencji Ojczyzny, odprawionej w bielskim kościele Trójcy Przenajświętszej. Eucharystii przewodniczył duszpasterz ludzi pracy diecezji bielsko-żywieckiej ks. prałat Józef Oleszko. W mszy wzięły udział poczty sztandarowe komisji zakładowych NSZZ „Solidarność” z FCA, Bultenu, Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego oraz Zarządu Regionu.

(NSZZ)