Przy wsparciu finansowym Powiatu Bielskiego jako organu prowadzącego systematycznie unowocześniana jest baza sprzętowa Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. Najdroższym z ostatnich zakupów było urządzenie do ultrasonografii małoobrazkowej, które służy już małym pacjentom placówki.

Materiał Szpitala Pediatrycznego