Kolejne dwa zadania, ważne dla lokalnej społeczności, zrealizowane zostały w Kozach. Bezpieczniejszy jest dzięki nim przejazd ulicą Nadbrzeżną pod wiaduktem kolejowym i przez most na zbiegu z ul. Spółdzielczą.
W roku ubiegłym na ul. Nadbrzeżnej na odcinku prowadzącym od ronda w kierunku centrum Kóz wykonana została nowa nawierzchnia. Od dłuższego czasu władze Kóz dostrzegały również potrzebę poprawy bezpieczeństwa w okolicach przejazdu pod wiaduktem kolejowym. Dochodziło tu do licznych zdarzeń drogowych. Kierowcy nie zwracali uwagi na znak informujący o wysokości wiaduktu i często uszkadzali swoje pojazdy.
Zagrażało to bezpiecznej komunikacji w tym rejonie ul. Nadbrzeżnej. ? Sami mieszkańcy, i za to należą się im podziękowania, dostrzegali potrzebę, aby w okolicach wiaduktu wykonać pewne prace. Samochody o większych gabarytach nie miały szans, by pod wiaduktem przedostać się, a jeśli tak się działo, to kierowcy robili to z naruszeniem przepisów ? mówi Krzysztof Fiałkowski, wójt Kóz.
W lipcu wykonano szereg prac poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego, m.in. przed wiaduktem kolejowym pojawiło się dodatkowe oznakowanie. Od strony południowej i północnej zamontowano bramownice stalowe z ruchomymi tablicami. Mają być one dla kierowców pierwszym sygnałem ostrzegawczym, że znajdują się w miejscu niedozwolonym. ? Jeśli kierowca będzie miał wyższy samochód, niż dozwolone 210 centymetrów, już 20 metrów przed wiaduktem znak uderzy w naczepę jako sygnał, iż nie wolno mu przejeżdżać. Dzięki temu będzie mógł odpowiednio wcześniej się wycofać ? tłumaczy wójt Fiałkowski.
W ciągu ul. Nadbrzeżnej przebudowano ponadto most, łączący ten odcinek z ul. Spółdzielczą. Dotychczasowy był już mocno wysłużony, w dodatku stale podmywany przez wodę, przez co jego nawierzchnia ulegała pęknięciom. Ten obecny obiekt jest szerszy, wykonano tu nową nawierzchnię asfaltową oraz chodnik dla pieszych. Wzmocniono także koryto rzeki przepływającej pod mostem.
Wspomniane inwestycje zrealizowano w oparciu o środki własne samorządu gminy. W pierwszym przypadku kwota nieznacznie przekroczyła 18 tys. zł, w drugim wartość robót budowlanych to 190 tys. zł. ? Oba zadania mają istotne znaczenie w kwestii bezpieczeństwa naszych mieszkańców. A to dla nas sprawa priorytetowa ? wyjaśnia wójt Kóz. (MAN)

Kozy droga

Generalna przebudowa mostu w ciągu ul. Nadbrzeżnej to ważne zadanie dla zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa ? mówi wójt Kóz Krzysztof Fiałkowski.