Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wilamowice to jeden z priorytetów samorządu w zabiegach o pozyskanie pieniędzy ze źródeł zewnętrznych.

Po budowie oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim i rozbudowie sieci w wilamowskich sołectwach, najbliższe miesiące i lata dalej stać będą pod znakiem ułatwiania mieszkańcom dostępu do kanalizacji. – Zabiegamy o zewnętrze wsparcie finansowe dla tych przedsięwzięć mając świadomość, że trudno myśleć o budowie domu, osiedleniu się czy prowadzeniu działalności gospodarczej bez dostępu do kanalizacji. To elementarny warunek rozwoju – mówi burmistrz Wilamowic Marian Trela.

O trwającej rozbudowie kanalizacji w Dankowicach, dofinansowanej z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, piszemy osobno. Wraz z inwestycjami w innych miejscach – obecnymi i z lat poprzednich – sieć na terenie gminy Wilamowice z roku na rok się rozszerza. Przypomnijmy, że w poprzednich latach wykonano m.in. kolejne odcinki sieci w Pisarzowicach i przede wszystkim wybudowano nową oczyszczalnię w Zasolu Bielańskim.

Aktualnie Gmina Wilamowice zabiega o pozyskanie dofinansowania do kolejnych zadań budowy kanalizacji. Do obecnej transzy rządowego wsparcia inwestycji samorządowych w ramach programu „Polski Ład” złożyła wniosek o 4,3 mln zł na modernizację oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach i 700 tys. zł na zakup specjalistycznego samochodu, umożliwiającego utrzymanie sieci kanalizacyjnej. Z kolei z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zamierza pozyskać 980 tys. zł na modernizację kanalizacji w Pisarzowicach i 3,2 mln zł na podobne działanie w Hecznarowicach i Wilamowicach.

Pisarzowska oczyszczalnia w swojej obecnej postaci, już raz przebudowanej, działa od 2005 r. i obsługuje nie tylko sołectwa gminy Wilamowice, ale i sąsiednich Kóz. – Budowa wspólnej oczyszczalni była początkiem trwającej do dziś dobrej współpracy naszych dwóch gmin w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – wyjaśnia burmistrz.

Po blisko dwóch dekadach obiekt należy jednak przebudować. W tym czasie bowiem zmieniły się zarówno technologie, jak i przepisy, a co ważniejsze ciągle przybywa nowej sieci i przyłączanych do niej budynków. Dzisiaj oczyszczalnia obsługuje obszar, na którym mieszka prawie 15 tys. mieszkańców, wkrótce dołączonych zostanie blisko tysiąc nowych budynków. Obie miejscowości się rozwijają, potrzeba odnowionej oczyszczalni stała się więc oczywista. – Z pewnością przebudowany obiekt z powodzeniem służył będzie przez kolejne dekady – dodaje burmistrz. Tak rozbudowana sieć o długości 215 km wymagać będzie sprawnej konserwacji i obsługi, toteż razem z pieniędzmi na samą oczyszczalnię, Gmina zabiega o finansową pomoc w zakupie specjalistycznego wozu.

Z kolei pieniądze z PROW posłużą do budowy nowych i przebudowy istniejących odcinków kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Skotnickiej i Brzozowej w Pisarzowicach (przyłączonych zostanie 15 budynków), a także w rejonie ul. Stawowej i Łabędziej w Hecznarowicach oraz ul. Zacisznej i Paderewskiego w Wilamowicach (łącznie 36 budynków).

Inwestycje zostaną zrealizowane w najbliższych trzech latach. (Łu)

Marian Trela,

burmistrz Wilamowic:

Kanalizacja i związana z nią infrastruktura stanowi jeden z niezbędnych elementów świadczących nie tylko o standardzie życia mieszkańców, ale i ograniczających szkodliwy wpływ na środowisko. Tym bardziej dotyczy to takich obszarów jak nasz, gdzie intensywnie się rozwija budownictwo mieszkaniowe i przybywa ludności.

Taką tendencję obserwujemy od bardzo dawna. I też od bardzo dawna, blisko trzech dekad, reagujemy na te wyzwania, właśnie m.in. rozbudowując kanalizację. Nic więc w tym dziwnego, że na tak kosztowne inwestycje staramy się pozyskiwać pieniądze ze źródeł zewnętrznych. Nasi mieszkańcy chcą budować nowe domy, oczekują więc, że zapewnimy im ku temu odpowiednie warunki. Bez rozbudowy i modernizacji kanalizacji trudno byłoby się rozwijać.