Ruszył nabór wniosków do nowej, wieloletniej edycji programu Maluch+, znacznie rozszerzonej w stosunku do poprzednich wersji. Rząd na przygotowanie ponad 100 tys. nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi przeznaczył 5,5 mld zł.

– Maluch plus to jeden z najważniejszych elementów wsparcia rodzin w wychowywaniu dzieci – mówi Stanisław Szwed, wiceminister w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, poseł Prawa i Sprawiedliwości. – To nasza odpowiedź na oczekiwania polskich rodzin, przede wszystkim młodych ludzi, którzy chcą wychowywać dzieci, a jednocześnie nie zamierzają rezygnować z pracy i aspiracji zawodowych – dodaje. Wyjaśnia, że od 2016 roku powstało ponad 140 tys. miejsc opieki nad maluchami. Jeszcze na koniec 2015 r. tylko niespełna 3 tys. placówek dysponowało zaledwie 84 tys. miejsc opieki – dziś ponad 8 tys. instytucji opieki nad maluchami ma ich blisko 230 tys.

Maluch plus w nowej wersji to wieloletni program, na który rząd przeznaczył kwotę prawie 5,5 mld zł. Dzięki temu organizatorzy opieki nad dziećmi w całej Polsce – przede wszystkim samorządy – będą w stanie stworzyć ponad 100 tys. nowych miejsc dla dzieci do lat 3. Roczny cykl wydawania pieniędzy w nowym programie zastąpiono rozłożeniem projektów na okres 3-letni, dogodnie dla samorządu, aby przedsięwzięcie zrealizować i mieć odpowiednio dużo czasu na jego rozliczenie.

Dofinansowane są zadania dotyczące tworzenia nowych miejsc opieki, a następnie ich funkcjonowania przez 36 miesięcy. Co ważne, w ramach programu nie jest wymagany wkład własny. Dla województwa śląskiego budżet tej edycji programu Maluch plus wynosi ponad 585 mln zł. Oznacza to, że w naszym regionie może powstać około 11 tys. nowych miejsc opieki. To tym ważniejsze, że 56 gmin w województwie śląskim – a więc co trzecia! – nie ma takiej placówki.

Cały fundusz programu na lata 2022-2029 został podzielony za pomocą specjalnego algorytmu, aby każda gmina miała szansę na otrzymanie dofinansowania. Ale składając wniosek gmina może zgłosić, że zamierza stworzyć więcej miejsc. W sytuacji, gdy nie wszystkie gminy skorzystają z możliwości programu, niewykorzystane pieniądze będą mogły zostać rozdysponowane wśród zainteresowanych samorządów, a także instytucji publicznych, osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Zawsze zachowana będzie jednak zasada pierwszeństwa uzyskania środków przez gminy.

Gmina ma 3 lata na przeprowadzenie inwestycji, pozostałe podmioty będą miały na to 2 lata. Na utworzenie jednego miejsca opieki samorządy otrzymają do 35 862 zł (bez VAT), pozostałe podmioty – 12 410 zł (z VAT). W przypadku środków z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego dofinansowanie na tworzenie nowych miejsc opieki w trzech typach instytucji: żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, utworzenie jednego miejsca opieki wynosić będzie 12 410 zł niezależnie od sektora. Kwota dofinansowania na funkcjonowanie przez 12 i 24 miesiące jednego miejsca to ok. 837 zł miesięcznie. (RED)

Stanisław Szwed,

poseł PiS,

wiceminister w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej:

Gdy tylko Prawo i Sprawiedliwość utworzyło rząd, w centrum naszej polityki znalazła się troska o polskie rodziny, ich ochrona i zapewnienie im stabilnych warunków rozwoju. Pomagamy konsekwentnie, ani pandemia, ani wojna i związany z nią światowe zagrożenia, nie spowolniły naszych działań. Obok najważniejszego programu wsparcia, a więc Rodzina 500 plus, stopniowo dokładaliśmy kolejne: Dobry Start, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy czy dofinansowanie do opieki żłobkowej. Łącznie to blisko 230 miliardów złotych wsparcia. Ale w tej naszej budowie prawdziwie przyjaznej polityki państwa wobec rodzin są jeszcze inne elementy, jak choćby korzystne dla pracujących rodziców zmiany w Kodeksie Pracy. I efekty tego widać, zwłaszcza teraz, gdy odczuwamy negatywne skutki wojny, bo polskie rodziny nie popadają w biedę, cały czas jest praca, a płace rosną.

Program Maluch plus to pod tym względem jeden z ważniejszych projektów, bowiem ułatwia rodzicom, przede wszystkim mamom, powrót do pracy. Zwiększamy jego zakres, bowiem widzimy, jak młodzi rodzice i małżonkowie oczekują tego rodzaju instytucjonalnego wsparcia. Dlatego zachęcam samorządy, w tym gminy z naszego województwa, by składać wnioski w ramach nowej edycji programu Maluch plus, zwłaszcza tam, gdzie nie ma jeszcze żadnej opieki żłobkowej.