Ten rok będzie kolejnym okresem dużych inwestycji drogowych na terenie regionu.
Pieniądze na modernizację głównych dróg pochodzić będą nie tylko z budżetu Powiatu Bielskiego. – Na modernizację dróg powiatowych przeznaczamy spore sumy z własnego budżetu, ale też znaczne kwoty pozyskujemy z programów centralnych i funduszy zewnętrznych. To pozwala nam na stałe poprawianie stanu dróg w regionie – wyjaśnia starosta bielski Andrzej Płonka.
Podkreśla, że najczęściej do realizowania inwestycji drogowych dokładają się również gminy, przez które przebiega naprawiana trasa, przede wszystkim finansując budowę i naprawę chodników. – Ten system funkcjonuje już od wielu lat i dzięki takiej współpracy zmodernizowaliśmy główne trasy w naszym regionie – dodaje starosta.
Do najważniejszych inwestycji drogowych należy dokończenie na terenie powiatu drogi w Hecznarowicach. W poprzednich latach droga była modernizowana na terenie gminy Wilamowice w Starej Wsi i na obrzeżach Wilamowic, obecnie trwają prace przy trzecim, ostatnim już etapie przebudowy ul. Krakowskiej aż do granicy z Kętami w małopolskim powiecie oświęcimskim. Roboty obejmują odcinek o długości 2,6 km.
Prace mają zakończyć się latem, podobnie jak przy modernizacji ul. Krakowskiej w Bestwinie. To również kolejny odcinek przebudowy dłuższej trasy, prowadzącej od granicy z Czechowicami-Dziedzicami w kierunku Dankowic. Dotychczas remont zakończył się na rondzie przy skrzyżowaniu z drogą do Janowic, teraz prace obejmą kolejny odcinek o długości 2,4 km w Bestwinie oraz Starej Wsi w gminie Wilamowice. O tej inwestycji, realizowanej wspólnie z gminą Bestwina, piszemy również na str. 6.
Obie inwestycje ruszyły jesienią 2019 r. W obu przypadkach powstanie nowa jezdnia, chodniki na całej długości drogi przynajmniej po jednej stronie, a także pobocza i odwodnienie. W Hecznarowicach wybudowane zostanie małe rondo na granicy z Kętami. Na obie też bielskie Starostwo Powiatowe pozyskało dofinansowanie po 60 proc. z Funduszu Dróg Samorządowych. I tak całość inwestycji w Hecznarowicach kosztować będzie 9,5 mln zł, w tym 5,3 mln zł stanowi dofinansowanie, zaś w Bestwinie odpowiednio 8,8 mln zł i 5 mln zł.UZUPELNIENIE Czechowice prusa_barlickiego
Starosta dodaje, że w tym i przyszłym roku również inne modernizacje dróg powiatowych będą dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Dotyczy to przebudowy ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Barlickiego na rondo, gdzie szacowana wartość inwestycji wynosi 9,3 mln zł. Inną planowaną modernizacją będzie przebudowa drogi powiatowej w Zasolu Bielańskim na odcinku 1,7 km. W tym wypadku szacowana wartość zadania to 7 mln zł.
Z kolei z subwencji z budżetu państwa ma pochodzić dofinansowanie do rozbiórki starego i wybudowania nowego mostu w Starej Wsi. Wartość całości prac szacuje się na 1,5 mln zł, z tego 755 tys. zł ma wynieść dofinansowanie. Starosta Andrzej Płonka podkreśla, że źródłem dofinansowania do inwestycji drogowych w powiecie bielskim będzie również Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Stąd ma pochodzić 3,6 mln zł na przebudowę drogi z Międzyrzecza do Mazańcowic, wartą blisko 9,5 mln zł. Do inwestycji zapowiada dołożyć się również Gmina Jasienica, na terenie której droga przebiega. – To wszystko są znaczące trasy, o dużym natężeniu ruchu. Po zakończeniu inwestycji kierowcy więc wyraźnie odczują zmiany – dodaje starosta.

(RED)