Już po raz trzeci wójt Jaworza wraz z tamtejszym Ośrodkiem Promocji Gminy zapraszają na akcję „Wielkie Sprzątanie Jaworza”.

Wydarzenie odbędzie się w sobotę 15 kwietnia w godzinach 9-14. Wybrano więc na to szczytne przedsięwzięcie możliwie dogodny termin, aby w sprzątaniu wzięła udział jak największa grupa mieszkańców. W akcję zaangażować może się każdy.

Co należy w tym celu zrobić? Zgłosić chęć uczestnictwa mailowo na adres biuro@opgj.pl do 12 kwietnia. Kilka dni później stawić się punktualnie w amfiteatrze przy ulicy Wapienickiej w Jaworzu, gdzie rozdane zostaną worki na śmieci i rękawice ochronne. Tam też dokonany będzie podział na grupy i rozdanie map z zaznaczonymi terenami do sprzątania. Ponowna zbiórka w przestrzeni amfiteatru nastąpi o godz. 14, gdzie na wszystkich aktywnie zbierających odpady czekać będzie poczęstunek. Co istotne, warunkiem przeprowadzenia śmieciobrania zgodnie z planem jest sprzyjająca tego dnia aura. (M)