Budki lęgowe powstają rękami osadzonych w cieszyńskim Zakładzie Karnym. Nadleśnictwo Ustroń – z inicjatywy Zakładu Karnego w Cieszynie – podjęło współpracę w ramach programu readaptacji skazanych.

Więźniowie wykonali ok. 70 budek lęgowych. W ten sposób osadzeni wraz z Nadleśnictwem Ustroń realizują projekt „Ekologia – kształtowanie empatii poprzez pomoc dzikim zwierzętom”. Budki zostały zrobione w porozumieniu z Nadleśnictwem Ustroń, które sprawuje ekspercki nadzór, ich wymiary i standard wykonania gwarantują dobre wykorzystanie przez leśne gatunki ptaków w lasach Nadleśnictwa.

Na początku grudnia przedstawiciele Zakładu Karnego w Cieszynie dostarczyli do Nadleśnictwa wykonane przez skazanych budki lęgowe. Okazało się, że oprócz standardowych konstrukcji przeznaczonych głównie dla sikor, znalazły się tam także większe budki, z których skorzystają szpaki, dzięcioły czy sóweczki. Skazani wykonali również kilkanaście budek półotwartych, chętnie zasiedlanych na przykład przez muchołówki oraz specjalną, dużą budkę lęgową dedykowaną dla puszczyka.

Wszystkie budki wykonane przez osadzonych w Zakładzie Karnym w Cieszynie zostaną powieszone w beskidzkich lasach. Zasilą bazę istniejących już, sztucznych miejsc lęgowych oraz trafią do ogrodów ustrońskich szkół i przedszkoli. (WN)