W gminie Wilamowice zrealizowano działania w ramach projektu ?Wzmocnienie więzi partnerskich jako przykład dla państw kandydujących do Unii Europejskiej?. Podczas czterech dni, między 4 i 7 września, spotkało się tu ponad 230 osób z pięciu państw Starego Kontynentu. W tym czasie odbyła się również kolejna edycja ?Wilamowskich Śmiergustów?.

Udział: Projekt umożliwił spotkanie 232 obywateli, z których 66 pochodziło z miasta Wilamowice (Polska), 73 z miasta Klanjec (Chorwacja), 42 z miasta Županja (Chorwacja), 13 z miasta Kisújszállás (Węgry), 2 z miasta Rajecké Teplice (Słowacja), 32 z miasta Dolní Benešov (Republika Czeska) oraz 4 z miasta Horná Súča (Słowacja).

Miejsce/termin: Spotkanie odbyło się w gminie Wilamowice w dniach 4-7 września 2015 r.

Krótki opis:
I dzień ? poświęcono tematyce roli UE w zmieniającej się sytuacji społeczno-politycznej narodów Europy wschodniej w aspekcie konfliktu na Ukrainie. Ponadto, odbyły się spotkania dotyczące integracji społecznej oraz roli młodzieży i seniorów w demokracji społeczności lokalnej.

II dzień ? zaplanowano na realizację wspólnych przedsięwzięć kulturalnych miast partnerskich UE, w celu poznania innych kultur oraz poszerzenia oferty kulturalnej. W trakcie spotkania prowadzono dyskusje dotyczące wpływu aktywności sportowej na integrację społeczności lokalnej.

III dzień ? przewidziano na promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego, wymianę doświadczeń w zakresie korzystania z funduszy UE, wspieranie partnerstwa i partycypacji obywatelskiej oraz tworzenie punktów poradnictwa prawnego i informacji obywatelskiej.

IV dzień ? zrealizowano działania w zakresie wspierania rozwoju i zachowania kultury regionalnej, wspierania inicjatyw lokalnych jako formy skutecznego rozwiązywania problemów lokalnych. Uczestnicy projektu spotkali się z lokalnymi artystami i twórcami, dyskutowano o dialogu międzykulturowym i udziale młodzieży w życiu demokratycznym miast partnerskich.

Marian TrelaMarian Trela

burmistrz Wilamowic:
Projekt w ramach programu ?Europa dla obywateli? to kolejny ważny krok dla naszych partnerskich kontaktów z miastami ze Słowacji, Czech, Węgier i Chorwacji. Ta różnorodność kulturowa, obecna w Wilamowicach przez kilka dni, wpłynęła na zainteresowanie mieszkańców organizowanymi wydarzeniami. Partnerska współpraca, którą podejmujemy jest wyjątkowo, bo przejawia się w konkretnych działaniach. Był piękny, barwny korowód wszystkich zespołów, znakomity poziom występów artystycznych i nawet przy nieco gorszej pogodzie wszyscy bawili się świetnie.

Projekt ?Wzmocnienie więzi partnerskich jako przykład dla państw kandydujących do UE? został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu ?Europa dla obywateli?.
Dotyczy u. 2.1 ? Działanie Partnerstwo miast.wilamowskie smiergusty INT