Cena za wywóz śmieci w gminie Wilamowice przez najbliższy rok pozostanie na niezmienionym poziomie. ? Nie było konieczności podwyżki, bo mieszkańcy bardzo dobrze radzą sobie z segregacją ? mówi burmistrz Marian Trela.
Władze gminy ostatnio wyłoniły w przetargu firmę, która przez najbliższy rok będzie odbierać odpady od mieszkańców i wywozić je na wysypisko. Jak do tej pory będzie to Sanit-Trans. Po obliczeniu kosztów dotychczasowego funkcjonowania gospodarki odpadami okazało się, że cena pozostanie niezmieniona ? 7 zł miesięcznie od mieszkańca. ? To jedna z najniższych cen w całym regionie. Udało się ją utrzymać, bo mieszkańcy bardzo dobrze wywiązują się z obowiązku segregacji oraz terminowo wnoszą opłaty ? wyjaśnia burmistrz Trela.
Dodaje on, że aż 99 proc. mieszkańców zadeklarowało, że chcą, aby odbierać od nich posegregowane śmieci. Przy czym od wielu lat w Wilamowicach śmieci rozdziela się na kilka grup. ? Mieszkańcy przyzwyczaili się do tego, nauczyli w okresie, gdy chcieliśmy ich zachęcić do selekcji, dopłacając do takich odpadów. Dlatego teraz utrzymaliśmy segregację na kilka kategorii ? mówi burmistrz. Tak wyselekcjonowane śmieci wysypiska przyjmują za niższą cenę, co więcej, wiele odpadów można z zyskiem sprzedać. To właśnie powoduje, że koszty wywozu odpadów w gminie Wilamowice utrzymują się na niskim poziomie.
Jak w całej Polsce, tak i w Wilamowicach, po wprowadzeniu przed dwoma laty obowiązkowej segregacji okazało się, że nagle lawinowo wzrosła ilość odpadów zielonych. Stało się tak, bo właściciele posesji przestali odkładać skoszoną trawę do własnych kompostowników, przeznaczając całość do wywiezienia. ? Dlatego w przyszłości chcemy zachęcać do kompostowania na własnej posesji i odpady zielone odbierać tylko w wyznaczonym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ? dodaje burmistrz Trela.
Zagadką pozostaje, dlaczego wciąż istnieją dzikie wysypiska ? zwłaszcza odpadów budowlanych, które można bezpłatnie oddać w PSZOK. Wiele śmieci podrzucanych jest również na przystanki autobusowe. ? Dlatego trzeba je sprzątać dwa, trzy razy w tygodniu ? mówi burmistrz.