Z udziałem posła Jacka Falfusa, a na zaproszenie wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda, odbyły się w Bielsku-Białej spotkania z Elżbietą Bojanowską, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rozmawiano o działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym objętych opieką bielskiego Stowarzyszenia „Serce dla Serca”.
Poseł Jacek Falfus od lat jest członkiem Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca”, aktywnie wspiera również jego działalność. To z inicjatywy tego Stowarzyszenia, funkcjonującego przy bielskiej parafii Świętej Trójcy, przeprowadzane są co roku m.in. integracyjne zawody lekkoatletyczne w Lalikach. – Osoby niepełnosprawne czerpią ogromną radość z rywalizacji sportowej, dzięki której stają się bardziej otwarte na świat. Aktywność fizyczna przyczynia się do tego, że choć na chwilę mogą zapomnieć o swoich codziennych troskach – mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Przedstawiciele Stowarzyszenia chcą, aby również podczas nadchodzącego okresu zimowego ich podopieczni mogli cieszyć się z możliwości uprawiania sportu. Stąd pomysł wznowienia współpracy z Integracyjnym Stowarzyszeniem Sportowym „Szusujmy Razem” z Bielska-Białej. Jak przypomina poseł Jacek Falfus, przed laty przynosiła ona bardzo pozytywne efekty, gdy jego funkcjonowaniem kierował nieżyjący już Andrzej Kram, zasłużony narciarz, trener, działacz sportowy i członek Polskiego Związku Narciarskiego. – Pamiętam doskonale zawody, w których startowały osoby niepełnosprawne, nawet niewidome, czy z różnymi dysfunkcjami kończyn. Byłem pełen podziwu dla hartu ducha i wytrwałości, jakie prezentowali. Na takich przykładach widać, jak rekreacja i sport pomaga ludziom w przezwyciężaniu trudności – podkreśla poseł Falfus.
Dodaje, że podjął już pierwsze starania, aby wsparcia dla organizacji narciarskich zawodów, przy okazji zaplanowanej w Istebnej w pierwszej połowie grudnia br. Zimowej Spartakiady, udzieliło Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zmagania przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, i to w różnym wieku, byłyby poświęcone właśnie pamięci Andrzeja Krama i przeprowadzone w formie Memoriału. – Uważam, że jest cenną inicjatywą to, aby właśnie w taki sposób uhonorować postać, która przysłużyła się dla sportu osób niepełnosprawnych na Podbeskidziu, zawsze propagując idee czystości i postawy fair play w sporcie – wyjaśnia poseł PiS.
Prężnie działające Stowarzyszenie „Serce dla Serca” odwiedziła w poniedziałek 8 października podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska. Spotkanie odbyło się w siedzibie Domu Dziennego Pobytu przy ulicy Sterniczej w Bielsku-Białej, prowadzonego przez Stowarzyszenie z myślą o opiece nad osobami starszymi.
Przypomniano, że „Serce dla Serca”, pod kierownictwem bardzo angażujących się w działalność Stowarzyszenia księdza Józefa Oleszko i Ewy Biłek-Regnowskiej, z powodzeniem uczestniczy w rządowym programie „ASOS – Aktywność Społeczna Osób Starszych”, kompleksowo wpływającego na poprawę jakości i poziomu życia seniorów. Realizuje ponadto przedsięwzięcia w ramach programu „Bezpieczny i aktywny senior 60 plus z pasją”, przygotowując m.in. widowisko w formie jasełek w okresie świąteczno-noworocznym. – Te występy na jednej scenie osób z różnych środowisk i w różnym wieku mają integracyjny charakter, będąc jednocześnie świetną formą rozrywki i pożytecznego spędzania czasu – zauważa Jacek Falfus.
Spotkanie było częścią całodziennej wizyty w placówkach i instytucjach, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie miasta. Prócz Elżbiety Bojanowskiej i posła Jacka Falfusa, przewodniczącego Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych przy Ministrze Sportu i Turystyki, w poszczególnych wydarzeniach – m.in. również w Środowiskowym Domu Samopomocy „Centrum” i Warsztatach Terapii Zajęciowej „Dworek” – udział wzięli wiceminister Stanisław Szwed, I wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz oraz wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński.

(R)