Aktualności

18.03.2021
Sport, Powiat Bielski, Bielsko-Biała, Region

Wspólnie mówimy TAK dla sportu!

Jak ważna dla młodego pokolenia jest regularna aktywność fizyczna i jakie są jej wszechstronnie pozytywne skutki, zwłaszcza w zakresie zmniejszania przestępczości i zapobiegania agresji, przekonywać mają działania zaplanowane w ramach rozpoczętej kampanii społecznej „TAK dla sportu, NIE dla agresji i przestępczości”.

Turnieje piłkarskie dla dzieci, konferencje edukacyjne dla rodziców i opiekunów, wydawnictwa informacyjne kierowane do różnych grup czy szeroko zakrojona aktywność w przestrzeni medialnej
– to najważniejsze formy działań, które ujęte zostały w kampanii społecznej „TAK dla sportu, NIE dla agresji i przestępczości”.

Kampania ma wymiar ogólnopolski.
Stanowi niejako odpowiedź na wciąż istotny społecznie problem występowania agresji i patologii wśród młodego pokolenia. Dlatego też zakłada przedstawienie sportu oraz rekreacji jako doskonałego i skutecznego sposobu zmniejszania przestępczości. Działania w ramach kampanii przewidziane zostały do 2025 roku, co gwarantuje systematyczne przekazywanie pozytywnych treści, a przez to wpływanie na kształtowanie się społeczeństwa zdrowego, świadomego i opierającego się o właściwe wzorce postępowania.

Zamiana niekoniecznie dobrze wykorzystywanego nadmiaru energii u nastolatków na spędzanie wolnego czasu poprzez wszelaką aktywność fizyczną to jeden z kluczowych elementów kampanii. Są jednak i inne jej ważne założenia. To m.in. inicjatywy w zakresie edukacji dzieci, młodzieży oraz ich rodziców, promocja zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania, a także hamowania negatywnych tendencji w rozwoju psychofizycznym młodych osób. Pomóc w realizacji prospołecznych celów ma nie tylko wskazanie odpowiednich wzorców, ale i ukazanie autorytetów, w tym sportowców, którzy osiągnęli sukces.

Główny cel kampanii „TAK dla sportu, NIE dla agresji i przestępczości” zgodny jest zarazem z nadrzędnym założeniem skutecznego przeciwdziałania przyczynom przestępczości w ramach stosownego programu Funduszu Sprawiedliwości. Ściśle wiąże się z redukowaniem poziomu patologii społecznych (np. uzależnień od substancji chemicznych) wśród młodych ludzi wraz z maksymalnym ograniczeniem coraz częściej występujących współcześnie uzależnień od nowych multimediów.

Więcej informacji i aktualności na temat kampanii „TAK dla sportu, NIE dla agresji i przestępczości” dostępnych jest na dedykowanej stronie internetowej pod adresem www.takdlasportu.pl. Kampania posiada również utworzony profil w mediach społecznościowych: facebook.com/kampaniatakdlasportu.


- - - - -

Kampania „TAK dla sportu, NIE dla agresji i przestępczości” sfinansowana została ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl