Międzynarodowy wymiar zyskała uroczystość wręczenia odznaczeń dla reprezentantów gminy Wilamowice, jaka odbyła się 12 listopada w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim przy okazji obchodów Święta Edukacji Narodowej.
Medale Komisji Edukacji Narodowej odebrali burmistrz Wilamowic Marian Trela, a także Istvan Kecze, burmistrz Kisújszállás na Węgrzech, oraz dyrektor tamtejszej szkoły Tamas Szabo. W ten sposób została doceniona trwająca od wielu lat współpraca tej węgierskiej gminy z polskim samorządem Wilamowic, przede wszystkim właśnie w dziedzinie oświaty.
Ta współpraca opiera się głównie na wymianie grup młodzieży z Polski i Węgier. Burmistrz Trela wyjaśnia, że każdego roku kilkadziesiąt młodych osób odwiedza się wzajemnie w swoich szkołach. Dzięki temu uczniowie poznają inną kulturę i nowych ludzi, co w lokalnym wymiarze przyczynia się do integracji narodów Europy.
Podczas uroczystości w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim uhonorowano łącznie 200 osób, z tego do pedagogów z gminy Wilamowice trafiły po trzy złote i srebrne medale za długoletnią służbę edukacyjną. Wilamowska delegacja wraz z węgierskimi gośćmi po uroczystościach w Urzędzie udała się pod pomnik bohaterów narodów polskiego, żydowskiego oraz węgierskiego Henryka Sławika i Józefa Antalla Seniora, wzniesiony na placu przed katowickim Spodkiem. (MAN)