Bardzo wysokie czwarte miejsce w kategorii gmin wiejskich przypadło Gminie Kozy w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów za rok 2021.

W prestiżowym konkursie na najlepsze i najbardziej rozwojowe samorządy w kraju gmina Kozy jako jedyna spośród gmin wiejskich z całego województwa śląskiego dotarła do ścisłej czołówki zestawienia. Warto podkreślić, że ranking ma niekomercyjny charakter, a jego organizacji wraz z oceną podejmuje się Związek Powiatów Polskich.

Samorządy sklasyfikowane zostały według wielu kryteriów, które skupiono łącznie w dziesięciu grupach tematycznych. Pod uwagę wzięto działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocję rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspieranie inicjatyw na rzecz gospodarki rynkowej, propagowanie rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpracę krajową i międzynarodową czy wreszcie realizowane działania promocyjne.

Warto odnotować, że gmina Kozy uzyskała w rankingu znaczący awans. W poprzednim zestawieniu za 2020 r. plasowała się na 20. miejscu. (RED)

Jacek Kaliński,

wójt gminy Kozy:

To ogromny zaszczyt znaleźć się wśród gmin, które uzyskały tak wysokie wskaźniki w ocenie przeróżnych ważnych dziedzin funkcjonowania samorządu. Potwierdza to, że obrany kierunek rozwoju naszej gminy jest nie tylko właściwy i rozsądny, ale też i doceniany w skali województwa.

Ciesząc się z tego powodu mam pełną świadomość, że to tak naprawdę zasługa całej naszej koziańskiej społeczności. Pracowników Urzędu Gminy i jej jednostek, ale również samych mieszkańców, którzy chcą z nami współpracować, a dobro gminy jako miejsca swojej codzienności uznają za istotne.